РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 63
статия Павлов, Д. Подпомагане на техностартъри за производство на възобновяема енергия.// Списание „Индустриален мениджмънт”, 2009, брой 12, стр. 61-66, ISSN 1312-3793.
доклад Aslitdin Nizamov, Daniel Pavlov. MATCHES – TOWARDS THE MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN (BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE MOBILITY PROGRAM TO SPAIN AND POLAND). IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. 158 - 163
доклад Daniel Pavlov. THE ROLE OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR IMPROVEMENT OF THE TOURIST COMPETITIVENESS. IN: Proceedings of V Scientific Conference With International Participation, Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, 2016, pp. 37-45, ISBN 2303-8969.
доклад Daniel Pavlov. Education in Entrepreneurship at the University of Ruse “Angel Kanchev”.. IN: Scientific Conference, Проблемы и решения повышения конкурентоспособности региональной экономики., Букхара, Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт, 2015, pp. 357-360, ISBN 978-9943-4504-9-3.
доклад Daniel Pavlov, Aslitdin Nizamov, Asliddin Komilov, Adhamjon Tuychiev. BENEFITS FOR UZBEKISTAN FROM THE INTERACTIVE TRAININGS IN BUKHARA, KARSHI AND NAMANGAN UNDER THE MATCHES PROJECT. IN: TEMPUS IV IN UZBEKISTAN, Tashkent, Uzbekistan, National Erasmus+ Office (NEO) in Uzbekistan, 2015, pp. `152 - 157
доклад Matei TAMASILA, Daniel PAVLOV. Organizational Aspects of a Bilateral Scientific Project. IN: Conference: Management. Economic Engineering. Transportation Engineering, Timisoara, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica, 2011, pp. 9-23, ISBN 1224-6050.
доклад Pavlov, D. Bulgarian-Romanian Study on the Student Willingness to Become Entrepreneurs. IN: Jubilee International Scientific Conference - The Future of Integration, the Future of the European Union 17 May 2013, Svishtov, Tsenov, 2013, pp. 261-268, ISBN 978-954-23-0967-6.
доклад Pavlov, D. A New Linkage Approach to the River economic complex development. IN: CASEE Conference 28-29 Apr 2011, “The EU Strategy for the Danube Region – with specific emphasis on Land and Water Management and the Environment”, Godollo, Hungary, Bulletin of Szent Istvan University, 2011, pp. 79-94, ISBN 1586-4502.
доклад Pavlov, D. A new Approach to Regional Development Evaluation: Intersectoral Linkages in the Rousse River Complex. IN: Cornell University–CRP830 and 24th Annual Meeting of Northeastern Regional Science Association, Ithaca, NY, USA, 2004, pp. 16
доклад Pavlov, D. Development of the partnership element in the business model of a pellet-producer – the case of NIK-05 Ltd. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 211-225, ISBN 978-954-712-517-9.
доклад Pavlov, D., Johan G. Wissema, Vasil B. Penchev, Yavor D. Dimitrov. The University of Ruse: following the 3GU concept. IN: Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management. STARTENT project., Rousse, Rousse University, 2011, pp. 36-47, ISBN 978-954-712-517-9.
доклад Pavlov, D., Tamasila, M. Methodological approach for questionnaires development in Bulgarian-Romanian scientific project. IN: Proceedings of University of Ruse, Vol.50, book 5.2, Ruse, Ruse University, 2011, pp. 34-41, ISBN 1311-3321.
доклад Pencheva, V., D. Antonova, D. Pavlov, S. Kunev. The Cluster Approach and RTD Potential of Bulgaria for Development of Automotive Industry. IN: CONFERENCE PROCEEDINGS A European research strategy for intermodal transport - Las Palmas de Gran Canarias, e-book, Primax, 2013, pp. 99-108, ISBN 978-954-8675.
доклад Victoriya Ivanova, Daniel Pavlov. The role of the academic community for the cross-border cooperation between Bulgaria and Romania. IN: Proceedings of 3rd International Conference on Business Administration and Economics 23-25 October 2014, Resita, Romania, Resita University, 2014, pp. 22-32, ISBN 2360-6207.
доклад Антонова, Д., Д. Павлов, С. Кунев. Университетът от трето поколение - маркетинг ориентация, иновации и глобален контекст на целите и оценъчните критерии. В: Сборник с доклади от ХІV НПК "Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България", София, Изд. комплекс - УНСС, 2013, стр. 117-130, ISBN 978-954-644-494-3.
доклад Константинова, Н., Павлов, Д. Организационен модел на тамбурашки фаркашки оркестър(по примера на СОУ „Христо Ботев”, гр.Русе). В: Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, том 49, серия 6.2, секция “История, етнология и фолклор”, Русе, ПБ на РУ, 2010, стр. 193-197, ISBN 1311-3321.
доклад Павлов, Д. Сравнително проучване на нагласи за предприемаческа дейност. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013, Том 7, Национален Военен Университет "Васил Левски", Издателски комплекс, 2013, стр. 137-143, ISBN 1314-1937.
доклад Павлов, Д. Учебна компания за студенти - иновация в академичното обучение. В: Научни трудове, том 52, серия 9, Качество на висшето образование, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
доклад Павлов, Д. Нови инструменти за контролинг на междуотрасловите връзки в условията на криза. В: Сборник доклади от Първи международен симпозиум на Асоциацията на контролерите в България „Контролингът в условията на криза 2010”, Варна 18-19.09.2010., София, „Българска Книжнина”, 2010, стр. 18-22, ISBN 978-954-380-182-4.
доклад Павлов, Д. Изследване устойчивостта на междуотрасловите връзки (Речен стопански комплекс Русе). В: Национална научна конференция на тема “Социално-икономическо развитие на България в Европейския съюз – проблеми и перспективи”, Велико Търново, УИ “Св.св.Кирил и Методи”, 2006, стр. 147-160, ISBN 10: 954-524-501-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.