РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 115
статия Факирска, Й. Интеркултурното образование в детската градина..// Предучилищно възпитание, 2003, брой 9, стр. 6-10, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Превенция на ранното отпадане от училище на децата роми.(ІІ част).// Стратегии на образователната и научната политика, 2002, брой , стр. 170- 184, ISSN 1310-0270.
статия Факирска, Й. Децата в риск и бъдещото им развитие.// Предучилищно възпитание, 2001, брой 2, стр. 30-35, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Подбор и структуриране на образователното съдържание за подготвителна група.// Предучилищно възпитание, 2000, брой 1, стр. 32-37, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Детската градина - място за защита правата на детето..// Предучилищно възпитание,, 1999, брой 3, стр. . 7-9,, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Традиции и тенденции в подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 4, стр. 18-23,, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Предучилищното обучение - предпоставка за успешно образование..// Предучилищно възпитание,, 1998, брой 2, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Съвременни аспекти на приемствеността между детската градина и училището..// Отворено образование, 1998, брой 6, стр. 113-120, ISSN 0861-0738.
статия Факирска, Й. Изисквания към работата в подготвителна група за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 4, стр. 64-71, ISSN 1310-0270.
статия Факирска, Й. Груповата работа - форма на възпитание и обучение..// Предучилищно възпитание, 1997, брой 10, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Единна възпитателна микросреда в детската градина и семейството.// Предучилищна възпитание, 1997, брой 9-10, стр. 7-8, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Система на възпиателно-образователна работа в подготвителна за училище група.// Предучилищно възпитание, 1997, брой 2-3-4, стр. 12-19, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Диагностика на готовността на децата за училище.// Стратегии на образователната и научната политика, 1997, брой 1, стр. 91-94, ISSN 1310-0270.
статия Факирска, Й. Алтернативни форми за организация на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1995, брой 5, стр. 34-37, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Образователни програми за предучилищните заведения.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 1, стр. 45-48, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Социална дезадаптация на възпитаника от ДДЮ.// Обществено възпитание, 1994, брой 1, стр. 34-38, ISSN 0204-8515.
статия Факирска, Й. България и световните тенденции в предучилищното възпитание.// Дом, дете, детска градина, 1994, брой 6, стр. 24-32, ISSN 1310-0580.
статия Факирска, Й. Иновации в дейността на ДДЮ.// Предучилищно възпитание, 1994, брой 5, стр. 26-30, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Вариативност при организиране на педагогическия процес в детската градина.// Предучилищно възпитание, 1993, брой 2, стр. 40-41, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Специфика на психосоциалните потребности на децата от ДДПВ.// Предучилищно възпитание, 1992, брой 3, стр. 29-32, ISSN 0204-7004.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.