РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20481 до 20500 от общо 22036
учебно пособие Динолов О., К. Андонов, Л. Михайлов. Обследване за енергийна ефективност на електрозадвижвания. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 92, ISBN 978-954-8467-11-7.
учебно пособие Динолов О., Т. Узунов, К. Андонов. Обследване за енергийна ефективност на подемно-транспортна техника. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, МЕДИАТЕХ, 2011, стр. 41, ISBN 978-954-8467-13-1.
учебно пособие Дичева, Л. Учебно помагало по Професионална комуникация в англоезична среда. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 96, ISBN 954 712 306 8.
учебно пособие Добрева, А., С. Русева, Ц. Георгиев. Ръководство за упражнения по Основи на проектирането. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 1995, стр. 127, ISBN не е известен.
учебно пособие Донвеа, Д. ЕКОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Учебно пособие за дистанционно обучение. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2011, ISBN -.
учебно пособие Донева, В. WEB базиран курс по проект „Дистанционни форми на обучение” на РУ – „Куклено-театрално изкуство”. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN http://e-learning.
учебно пособие Донева, В. Словесно-изпълнителско изкуство. Теория. Упражнения. Русе, Русенски университет, 2016, стр. 132, ISBN 978-619-7058-38-3.
учебно пособие Донева, Д. Икономика на Европейския съюз, Учебно пособие за дистанционно обучение.. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2009, ISBN -.
учебно пособие Донева, Д. Микроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение. Велико Тървово, ВТУ, Център за образователни технологии, 2003, стр. 90, ISBN -.
учебно пособие Донева, Д. Макроикономика, Учебно полагало за дистанционно обучение.. В. Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2003, ISBN -.
учебно пособие Дончева Ю. Методика на обучението по човекът и обществото. Ръководство за семинарни упражнения. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие и самооценка. Русе, "Лени - Ан", 2017, стр. 132, ISBN 978-619-7058-53-6.
учебно пособие Дончева Ю. Околен свят в детската градина. Методическо ръководство за семинарни упражнения. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие, самоконтрол и самооценка. Русе, "Лени - Ан", 2017, стр. 154, ISBN 978-619-7058-54-3.
учебно пособие Дончева Ю. Учебно ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по "Човекът и обществото", второ преработено и допълнено издание. Русенски университет "Ангел Кънчев", Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 112, ISBN 978-954-712-689-3.
учебно пособие Дончева Ю. Методика на обучението по ПРИРОДЕН и СОЦИАЛЕН свят в детската. Методика на обучението по ЧОВЕКЪТ и ОБЩЕСТВОТО в началното учлище. В: Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите. МЕДИАТЕХ - Плевен, МЕДИАТЕХ - Плевен, 2015, стр. 43 - 51, ISBN 978-619-207-035-9.
учебно пособие Дончева Ю. Методика на обучението по "Човекът и обществото" Ръководство за семинарни упражнения. Русенски университет, Издателски център при Русенски университет, 2014, стр. 92, ISBN 978-954-712-606-0.
учебно пособие Дончева Ю. Методическо ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на взаимодействието "Дете - среда", второ преработено и допълнено издание. Русенски университет "Ангел Кънчев', Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 131, ISBN 978-619-7071-53-5.
учебно пособие Дончева Ю. Педагогика на взаимодействие "Дете-среда" Методическо ръководство за семинарни упражнения. Русенски университет "Ангел Кънчев", Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 101, ISBN 978-954-712-568-1.
учебно пособие Дончева Ю., Г. Ананиева, С. Димитрова, Т. Стефанова. Учебно помагало по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-52-9.
учебно пособие Дочев В. В. Ронкова. „ПГИГ1 Работна тетрадка за студенти редовно обучение – машиностроителни специалности”. Русе, РУ „Ангел Кънчев”, 2009, ISBN ХХ.
учебно пособие Дочев В. В. Ронкова. „Основи на конструирането 1 - Работна тетрадка за практически упражнения и курсова работа за студенти спец. ТУТ – задочно обучение”. Русе, РУ „Ангел Кънчев", 2009, ISBN ХХ.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.