РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3781 до 3800 от общо 3978
книга Великова, Е. (Ред.). Еразъм информационен пакет, Учене през целия живот - програма Еразъм, Факултет Природни науки и образование. Р., РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 605, ISBN 1111.
книга Великова, Е., М. Михайлова. Магията на математиката (Magic of Mathematics), двуезична книга - български език и английски език, М.М.Петкова (Техн.ред.). Русе, Русенски университет, 2013, стр. 38, ISBN 311.
книга Вълков Л., М. Колева. Числени Методи. Принципът за Максимума в Теорията на Диференчните Схеми. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2008, стр. 165, ISBN 978-954-712-429-5.
книга Вълков Л., Ю. Кандиларов. Вложен интерфейсен метод за елиптични и параболични задачи. Печатна база при РУ, Медиатех, 2011, стр. 202, ISBN 978-954-8467-30-8.
книга Георгиев, Л., Л. Златев, Т. Билчев. Захари Стоянов - редактор и издател. Документи, писма, телеграми.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1999, стр. 174, ISBN 954-524-204-3.
книга Гроздев, С., Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.). България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Природо-матемтически и инженерни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образовани. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 371, ISBN 978-954-712-451-6.
книга Дамянова, Р, Н.Михайлов, Е. Великова (Ред.) България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Мин. България и Русия – посоки на взаимност, Интердисциплинарен форум, 14-17 декември, 2008 г., Научни трудове – Хуманитарни науки, Форум „България – Русия”, Министерство на образованието и науката. Русе, РУ „А. Кънчев”, 2009, стр. 225, ISBN 978-954-712-451-6.
книга Димитрина Игнатова Цонева, Даниела Камаринчева, Никола Бенин. Ракията на българина. Русенски университет "А. Кънчев", "ЛЕНИ-АН", 2005, стр. 187, ISBN 954-8190-44-3.
книга Динева, В. Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост. Русе, Примакс, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-7242-53-9.
книга Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
книга Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 105, ISBN 978-619-7071-01-6.
книга Донева, В., М. Душкова, Р. Русев - съставители и редактори. Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 162 с., ISBN 978-954-8467-99-5.
книга Душкова, М. Ангели и сняг над Монреал. Поезия. Пловдив, Жанет-45, 2018, стр. 54, ISBN 9786191864393.
книга Душкова, М. Невидими неща (разкази). Пловдив, Жанет-45, 2014, стр. 96, ISBN 978-954-491-997-9.
книга Душкова, М. Мириси и гледки. Поезия. Пловдив, Жанет-45, 2004, pp. 68, ISBN 954-491-197-9.
книга Душкова, М. Упражнение върху чучело. Поезия. Русе, Авангард Принт, 2000, стр. 48, ISBN 954-9548-13-9.
книга Душкова, М. Пробвам историите като дрехи. Поезия. Велико Търново, Пан-ВТ, 1998, стр. 48, ISBN 954-9507-49-1.
книга Златев, Л., З. Иванова. Общество "Бяло Братство" - Русе 1921-1957. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 313, ISBN 954-8339-17-Х.
книга Златев, Л., Р. Велинова, Т. Билчев. 100 години Русенска търговско-индустриална камара. Документален сборник.. Русе, Издателска къща "Наука и практика", 1995, стр. 297, ISBN няма.
книга Златев, Л., Р. Стоянова. Русенските парламентаристи 1878-1946 г. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 247, ISBN 978-954-8190-85-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.