РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3781 до 3800 от общо 4026
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимеден продукт за обучение по Microsoft Word 2010. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков,Св., В. Войноховска, М. Теодосиева. Web дизайн – лекции, упражнения и тестове. Уеб базиран курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цонева Д., Д. Христова, Л. Тодорова. Уводен езиков курс по биология за чуждестранните студенти от подготвителния курс. Русе, Русенски университет, 2014, ISBN ISBN 978-619-7071.
учебно пособие Цонева, Д. Слято, полуслято и разделно писане ( За ученици, кандидат-студенти и студенти).. Русе, "Гордим"ООД, 2001, стр. 152, ISBN 954 – 712 – 122 –.
учебно пособие Цонева, Д. Тестове по български език. ( Учебно помагало). Русенски университет, 2000 г., с. 135. ISBN. Русе, "Лени-Ан",Русе, 2000, стр. 135, ISBN 954 – 712 - 067 .
учебно пособие Цонева, Д., Ив. Борисова, Р. Кършакова. Учебно помагало за интензивно обучение по български език на чуждестранни студенти,завършили подготвителен курс. Русе, Русенски университет "А. Кънчев", 1983, стр. 127, ISBN хххххх.
учебно пособие Цонева, Д., Р. Кършакова, Д. Христова. Въвеждане в специалността. Русе, Русенски университет, 1989, стр. 179, ISBN хххххх.
учебно пособие Цонева,Д., И.Борисова и др. Учебно помагало по български език за чуждестранни студенти - медици, стоматолози и фармацевти. Русе, Русенски университет, 1981, стр. 165, ISBN хххххх.
учебно пособие Цонева-Игнатова, Д. Практическа фонетика на българския език ( за чуждестранни студенти). Русе, Русенски университет, 1996, стр. 136, ISBN 954-712-102-2.
книга Bini, D., E. E. Tyrtyshnikov, P. Yalamov. Structured Matrices: Recent Developments in Theory and Computation. USA, NOVA Science, 2001, ISBN 2001.
книга Byram, M.,Botsmanova, M.,Gagarova, S.,Georgieva, I.,Georgieva, V.,Davcheva, L., Zareva, D.,Karastateva, V.,Katsarska, M.,Madjarova, T., Markova, D.,Stefanova, D.,Fay, R., Filipova, F., Harakchiyska, T. Frameworks for analysis of marginalisation practices and discriminatory attitudes in learning materials. Evaluation model for the potential of learning materials in Bulgaria to fulfill the objectives . Sofia, Zebra Publishing House, 2006, pp. 50, ISBN 954-91834-1-6.
книга Griebel, M., S. Margenov, P. Yalamov. Large-Scale Scientific Computations of Engineering and Environmental Problems II, in: Numerical Methods in Fluid Mechanics. Netherland, VIEWEG, 2000, ISBN 73-2000.
книга Harakchiyska, T. (ed.), Popova, J. and Georgiev, T. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organisations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse, 2017, pp. 114, ISBN 978-954-712-730-2.
книга Harakchiyska, T., Stefanova, E., Jordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G., Dimitrova, S., Tashevska, S. Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools. Sofia, British Council Bulgaria, 2006, pp. 48, ISBN 13: 978-954-91830.
книга Harakchiyska, Ts. - Editor, S. Tsoneva, T. Dimchev, D. Ivanova, I. Ivanova, S. Ivanov, E. Petrov, K. Dimitrov, R. Arnaudov, J. Popova, Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organizations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse "Angel Kanchev", 2017, pp. 115, ISBN 978-954-712-730-2.
книга Karakoleva, S.R., T. Oetiker, H. Partl, I. Hanna, E. Schlegl. “Не много кратко въведение в LaTeX2e” - български превод на “The not so short introduction to LaTeX2e”. CTAN, Comprehensive TeX Archive Network, 2005, стр. 1-140, ISBN PublicDo­mainSoft.
книга Koleva M., L. Vulkov (Eds.). Finite Difference Methods: Theory and Applications, Proceedings of the Fifth International Conference FDM: T&A’10 June 28 – July 2, 2010, Lozenetz, Bulgaria. Rousse, Rousse University press, 2011, pp. 190, ISBN 978-954-8467-44-5.
книга Margenov, S., J. Wasniewski, P. Yalamov. Large Scale Scientific Computations. Germany, Springer, 2001, ISBN 2179.
книга Sahara, J. in collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat. Document from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures, 1997, pp. 3-513, ISBN 1340-5306.
книга Samarski, A., P. Vabischevich, L. G. Vulkov (Eds). Finite Difference Mathods: Theory and Applications, Nova Science. U.S.A., Математика, 1999, ISBN 0302-9743.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.