РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1021 до 1039 от общо 1039
книга Недялков, А. Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” (DOI: 10.13140/RG.2.1.22. Русе, ПБ на Русенски университет, 2010, стр. 40, ISBN N/A.
книга Папазов, Е. Енциклопедия "Основни термини, използвани в учебния процес. Икономика" – т. I (А-Н) и т. I (О-Я). София, ИК-УНСС, 2011, стр. общо 17, ISBN 978-954-644-242-0.
книга Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. В: Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи, авт. колектив. Русе, Примакс, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8675-10-9.
други трудове Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
други трудове Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
други трудове Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36
други трудове Костадинова И. Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат, 2016,Издателски център: Русенски университет "Ангел Кънчев", стр. 51
други трудове Кунев, С. Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия, Автореферат на дисертационен труд (42 стр.). Печатна база на РУ, 2012
други трудове Люис, Д., Папазов, Е. Планиране на регионалното развитие, Разработка по Проект ECA/A/S/U-03022 на Cornell University, САЩ, и РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 1-109; 133-138
други трудове Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част, PRIMAX, 2017,ISBN 978-619-7242-29-4, стр. 111-122
други трудове Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения, Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор", 2006, стр. 1-193
други трудове Папазов, Е. Макроикономическото планиране в Индия (теоретико-методологически анализ), Дисертационен труд, 1988, стр. 1-204
други трудове Папазов, Е. Фирмена култура – ефективна работна среда. Методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели, Разработка по Проект BG 051PO001-2.1.07 на БТПП с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2010
други трудове Папазов, Е. Мениджмънт на обществените услуги, Разработка в рамките на Проект ECA/A/S/U-03022 между Cornell University, САЩ, и РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005, стр. 1-63
други трудове Папазов, Е. „Мини Марица-Изток” АД с перспективи за развитие, Синди труд, бр. 02, 2001, стр. 1
други трудове Папазов, Е. Ръководство за чуждестранни инвеститори, Проект №95.9053.0-001.00 “Консултиране на МЗГАР/МП при приватизацията и управлението на държ. пред., 1997, стр. 1-32
патенти и др. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
патенти и др. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ВЛАДИМИР ТОЧЕВ. ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ ПРИ СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/02,2012.
патенти и др. ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ ДАНИЕЛ БРАТАНОВ. РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКАТА ИНДУСТРИИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No N:02.04.2012/03,2012.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.