РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 3691
монография E.Velikova, E.Barbeau, H.Shin, A.Friedlander, S.Shirali, A.Andžāns (Eds.). Proceedings of the Topic Study Group4: Activities and Programs for Gifted Students (The book contributed to the 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Denmark). R., Latvia, University of Latvia, University of Rousse, 2004, pp. 109, ISBN 9984-770-17-6.
монография Grossinho, M.R., S.A. Tersian. An Introduction to Minimax Theorems and their Applications to Differential Equations. Dodrech/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6832-0.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple,Second edition. Singapoure, World Scientific, 2004, ISBN 981-238-815-X.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple, First Edition. Singapoure, World Scientific, 1999, ISBN 9810238916.
монография Velikova, E. Results of Training under the Project DANET. R., G.Dochev, 2011, pp. 164, ISBN 978-954-8675-28-4.
монография Velikova, E. & A. Andzans (Eds.). Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, The book contributed to the DG9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, ICME11, Mexico, 2008. R., Bulgaria, University of Rousse, University of Latvia, 2008, pp. 384, ISBN 978–954–712–420-2.
монография Velikova, E.A. (Ed.). Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria. Athens, Greece, V-Publications, 2003, pp. 392, ISBN 960–8073–10–3.
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Позиции за реализация на вокалите и консонантите в съвременния български език с оглед компютърно моделиране на реч. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
монография Василева В. Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство. София, Авангард Прима, 2016, стр. 198, ISBN 978-619-160-658-0.
монография Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2014, ISBN 978-619-7071-42-9.
монография Великова, Е. Резултати от обучението по проекта ДАНЕТ. Р., Г.Дочев, 2011, стр. 178, ISBN 978-954-8675-29-1.
монография Великова, Е. Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 180, ISBN -10:954-712-349-1.
монография Великова, Е. Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника. Р., РУ “А.Кънчев”, 2006, стр. 109, ISBN -10:954-712-350-5.
монография Великова, Е. Висша математика с Maple. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 176, ISBN -10:954-712-348-3.
монография Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
монография Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
монография Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
монография Вълков Л., М. Колева. Числени Методи. Принципът за Максимума в Теорията на Диференчните Схеми. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2008, стр. 165, ISBN 978-954-712-429-5.
монография Георгиева, С. Предучилищна педагогика, изд „Авангард-Принт”. Русе, . „Авангард-Принт”, 2012, стр. 443, ISBN ISBN 978-954-337.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.