РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 587
монография Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
студия Трифонов,Т. Относно окачествяване на нови материали в условията на механично огъване и еднистранно топлинно натоварване. Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, стр. 32, ISBN 2308.
статия Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
статия Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
статия Dimitroff, I., C. Groseff, D. Andreew, A. Dobrewa (Dobreva). Mechanische Vorrichtungen fuer Antrieb von Systemen mit Robetern.// Proceedings of the 7th World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1989, No 3, pp. 1265-1268
статия Dimitrov, I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle.// Proceedings of International Congress “Motor Vehicles & Motors 2006” - Kragujevac, 2006, No 1, pp. 47-, ISSN ISBN86-80581-94-1.
статия Dobrev, V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS.// Scientific papers on “ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH, 2008, No II, pp. 61-63, ISSN 1583-1019.
статия Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich, 2015, pp 695 - 707..// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
статия Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080033, 2008, No 1, pp. 79-, ISSN 978-86-86663-38-9.
статия Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
статия Dobreva, A. Methods for Improving the Geometry Parameters and the Energy Efficiency of Gear Trains with Internal Meshing.// VDI – Berichte, 2013, No 2199.2, pp. 1291 – 1302, ISSN 978-3-18-092199-0. (SJR rank: 0.1 /2013, VDI)
статия Dobreva, A. Theoretical Investigation of the Energy Efficiency of Planetary Gear Trains.// Mechanisms and Machine Science, 2013, No 13, pp. 289-298, ISSN 978-94-007-6558-0. (SJR rank: 1 /2013, Google Scholar)
статия Dobreva, A., E. Rusinova, V. Dobrev. Special Characteristics of Interactive Methods in Higher Engineering Education.// Management and Sustainable Development, 2008, No Year 10, 3-4, pp. 431-433, ISSN 1311-4506.
статия Dobreva, A., V. Haralanova. Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCLTA, Brussels, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, No Volume 93, pp. 1190-1194, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 1 /2013, Scopus)
статия Dobreva, A., Y. Dimitrov, V. Dobrev, P. Pantileev, V. Ronkova, K. Kamenov, E. Angelova. PROFESSSIONAL REALIZATION OF STUDENTS – PROBLEMS AND SOLUTIONS.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2017, No 4, pp. FRI-2.203-1-TMS-02, ISSN 1311-3321.
статия Dobreva, А., V. Dobrev. Research of Technical Parameters of Transmissions for Vehicles and Agricultural Machines.// UPB: Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2007, No Volume 69, N, pp. 103 – 109, ISSN 1454 – 2358. (SJR rank: 1 /2007, Scopus)
статия Dobrewa, A. (Dobreva,A). Elastothermohydrodynamische Theorie bei Globoidschneckengetrieben.// Eighth World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1991, No 1
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.