РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 534
монография Павлов, В. Приложна статистика. София, ПРЕПРЕС, 2013, стр. 160, ISBN 978-954-90443-6-2.
монография Павлов, В. Количествени методи в управлението. София, ПРЕПРЕС, 2013, стр. 176, ISBN 978-954-90443-7-9.
монография Павлов, В., В. Михова. Приложна статистика със SPSS. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 192, ISBN 978-954-337-308-6.
монография Павлов, В., И. Георгиев. Оптимизационни методи с MATLAB. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 150, ISBN 978-954-337-318-5.
студия Митков, Ат., П. Ненов, Д. Минков и Т. Тодоров. Апроксимиране на данни при функция на една променлива – програма ЕМРТ.- Русе :. Русе, Печатна база при ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе,, 1982, стр. 79, ISBN 591-681-001-57.
студия Митков, Ат., Т. Тодоров, Й. Йосифов. БДС 11316-90. /ISO 2854/ Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността.. София, Комитет по качеството, 1990, стр. 43, ISBN 519-22-658-562-01.
студия Раева И. Международна олимпиада по лингвистика 2003 – 2011. Русе, Русе, 2012, стр. 48, ISBN -.
студия Раева И. "Зимни математически състезания по математическа лингвистика" 2008 – 2014“ – сборник задачи. Русе, Русе, 2008, стр. 42, ISBN -.
статия 1. Veleva, E. Мarginal densities of the Wishart distribution corresponding to cycle graphs.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, 2015, No 12, pp. 15-22, ISSN 1314-3077.
статия A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-structures.// IEEE Proc., ECCTD, 2015, No ECCTD.2015.7 (Impact factor: 5.466 /2014, Tompsun Reuter)
статия A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-inclusions.// PLISKA Studia Mathematica 25, 2015, No -, pp. 101-110
статия Angelova I., L. Vulkov. High-order difference schemes based on new Marchuck integral identities for one-dimensional interface problems.// J. Numer. Math., 2005, No 13, pp. 1-18
статия Angelova I., L. Vulkov. O(h2, h4, ...) Approximations of a singular Sturm-Liouvile equation.// AIP CP, 2012, No 1497, pp. 160-167 (SJR rank: 0.17 /2012, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. A Two-Grid Method on Layer-Adapted Meshes for a Semilinear 2D Reaction-Diffusion Problem.// LNCS, 2010, No 5910, pp. 703-710 (SJR rank: 0.329 /2010, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. Uniformly Convergent of Finite-Difference Schemes for Raction-Dffusion Interface Problems.// LNCS, 2008, No 4818, pp. 654-660 (SJR rank: 0.322 /2008, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. High-Order Difference Schemes for Elliptic Problems with Intersecting Interfaces.// Appl. Math. and Comp., 2007, No 187, pp. 824-843 (Impact factor: 0.821 /2007, Thomson Reuters)
статия Angelova I., L. Vulkov. Marchuk identity-type second order difference schemes of 2-D and 3-D elliptic problems with intersected interfaces.// Krag. J. Math., 2007, No 30, pp. 277-292
статия Angelova I., L. Vulkov. Singularly perturbed differential equations with discontinuous coefficients and concentrated factors.// Appl. Math. and Comput., 2004, No 158, pp. 683-701 (Impact factor: 0.567 /2004, Thomson Reuters)
статия B. S. Jovanovic1, L. G. Vulkov. Analysis and numerical approximation of a parabolic-hyperbolic transmission problem.// Cent. Eur. J. Math, 2012, No 10(1), pp. 73-84 (Impact factor: 0.71 /2012, Thomson Reuters)
статия B. S. Jovanovi´c, L. G. Vulkov. Numerical solution of a parabolic transmission problem.// IMA J. Numer. Anal., 2011, No 31, pp. 233–253 (Impact factor: 1.56 /2011, Thomson Reuters)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.