РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 238
монография Богданова, Т. Развиване на евристичното мислене на учениците чрез решаване на физични задачи. Русе, издателство на Русенския университет, 2015, стр. 88, ISBN 978 954 759 328-2.
монография Горанова Евгения. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 140, ISBN 978-954-7593-305.
студия Богданова, Т. Създаване на интерактивна среда при обучението на студенти по физика. Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 64, ISBN 978-954-759-308-4.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
студия Горанова Eвгения. Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2015, стр. 40, ISBN 978-954-7593-25-1.
студия Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
статия Evgenia Goranova, Daniela Tuparova, Margarita Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment - Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journal on Technology,, 2014, No Vol 5, pp. 184-190
статия Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
статия Богданова, Т. Дигиталните технологии и обучението на дигиталните младежи.// Pedagogical inovations - anunual scientific theoretical jurnal, 2016, брой 1, стр. 102-106, ISSN 1314-7714.
статия Богданова, Т.,Б. Ковачева. Ролята на графичния метод за решаване на физични задачи.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1088-1094
статия Богданова,Т. Н. Радева. Звукозаписът – ефективно средство за обучението в чуждо езикова реч.// Съюз на учените в България, 1991, брой 8, стр. 168-172
статия Горанова Евг. Синергетичен подход към процеса на обучение по информационни технологии.// Математика и информатика, 2013, брой 5, стр. 463-475, ISSN ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова Евгения. Педагогически и ергономичен подход при разработване на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки.// Математика и информатика, 2015, брой 3, стр. 279-289, ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова Евгения. Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение.// сп. Образование, 2015, брой 4, стр. 47-62, ISSN 0861-475X.
статия Горанова, Евг. Модел на дигитална компетентност на учителите по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 4, стр. 63-80, ISSN ISSN 0861-475X.
статия Горанова, Евг. Използване на програмата Learning Content Development Sysytem в обучението по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 5, стр. 5-13, ISSN ISSN: 0861-475Х.
статия ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.