РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 42
монография Илиева, Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет, Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
монография Съставител: Ю. Дончева. Авторски колектив: А. Велева, П. Конакчиева,Ю. Дончева,Б. Илиева, В. Василева, В. Динева, Д. Алипиева, П. Михова, Г. Георгиева, Е. Иванова, П. Чернева, К. Тодорова и др. Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативността на учащите. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 128, ISBN 978-619-7242-31-7.
студия Илиева,Б. Основни характеристики и тенденции на дневните центрове за хора от третата възраст. ., Издатал: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“, 2017, стр. 42, ISBN 978-619-7418-06-4.
статия Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
статия Doncheva, J.,Bagryana Ilieva, Iskra Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// Eight International Scientific Conference (8-10.4.2016, Bansko, Bulgaria) „KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS”,.// Bansko, Bulgaria, 2016, No 1, pp. 193-199., ISSN 1857-92.
статия Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development.// 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, No .
статия Илиева Б. Гласът на децата за явлението трафик на хора. В: VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".// „Образование и технологии“ Бургас,, 2016, брой VII форум, ISSN 1314-1791.
статия Илиева, Б. Заедно за правата на детето.// в. Студентска искра, 2017, брой 396, стр. 12, ISSN 1314-5932.
статия Илиева, Б. Приемната грижа като споделена грижа. // Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция.// В. Търново, 2017, брой 1, стр. 72, ISSN 2367-7481.
статия Илиева, Б. Предизвикателства на връзката теория-практика в подготовка на студенти специалност „Социална педагогика”. // Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,.// В. Търново, 2017, брой 1, стр. 60, ISSN 2367-7481..
статия Илиева, Б. Социално-педагогическа работа по случай в отделите за закрила на детето. В сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”,.// В. Търново, 2016, брой 1, стр. 62-69, ISSN 1314-1937.
статия Илиева, Б. Демографски дисбаланси и влиянието им върху живота на хората от третата възраст.// "Педагогически новости", 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
статия Илиева, Б. Социални услуги в подкрепа на жертва на трафик. В: сб. Годишна университетска научна конференция. Научно направление „Социални, стопански и правни науки” на НВУ „В. Левски”,.// В. Търново, 2016, брой 1, стр. 69-75, ISSN 1314-1937.
статия Илиева, Б. Нарушени права на жертвите на трафик. В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”.// филиал Силистра, Русенски университет, 2016, брой 11,том 55,, стр. 74, ISSN FRI-231-2-PPD(S)-.
статия Илиева, Б. Клубна университетска дейност-гарант за устойчиво научно и практическо развитие. В сб. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”.// Шумен,, 2016, брой 1, стр. 83-89, ISSN 1314-6769..
статия Илиева, Б. Планирани и (не)реализирани дейности в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015 , том 54, 2015, брой серия 6.2, стр. 46-50, ISSN 1311-3321.
статия Илиева, Б. Нов модел на планиране на социалните услуги.// Научни трудове на Русенския университет, том 53, 2014, брой серия 6.2, стр. 84-89, ISSN 1311-3321.
статия Илиева, Б. Дейността на социалния работник в отделите за закрила на детето.// Научна конференция – РУ “А. Кънчев”, том 51, 2012, брой серия 6.2, стр. 151-155, ISSN 1311-3321.
статия Илиева, Б. Натовареност на социалните работници от отделите за закрила на детето..// Научна конференция - РУ “ А. Кънчев” с международно участие – 2, том 50, 2011, брой серия 6.2, стр. 138-144, ISSN 1311-3321.
статия Илиева, Б. Здравословното състояние на членовете от Клуб на пенсионера в гр. Две могили. // Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,.// В. Търново, 2017, брой 1, стр. 67, ISSN 2367-7481.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.