РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
монография Rozova, A., R. Tsankova: Editors, G. Ignatovska, A. Petkov. ERP – System’s Evolution.. Management of Public and Business Administration P, Technical University - Sofia, 2012, pp. 177-183, ISBN 978-954-438-971-0.
студия Петков, А., Г. Игнатовска. Иновациите в областта на информационните технологии в бизнеса. Русе, AGrup, 2011, стр. 147-160, ISBN 978-954-8039.
статия Игнатовска Г., А. Петков. Влияние на информационните технологии върху бизнес процесите.// Сборник трудове III, Е-управление, 2011, брой 3, стр. 105-111, ISSN 1313-8774.
статия Игнатовска Г., А. Петков. Еволюция на ERP системите.// Сборник трудове II Е - управление, 2010, брой 2, стр. 131-136
доклад Игнатовска, Г., А. Петков. Изследване на обхвата и възможностите за приложение на ERP-системите в бизнеса. В: Русенски университет, Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2009
доклад Игнатовска,Г. Възможности за изграждане на функционална стратегия за електронен бизнес в организациите.. В: Русенски университет, Русе, РУ, 2012
доклад Игнатовска,Г.,А.Петков. Системи за бизнес разследване (Business Intelligence) – oбхват и приложение в управлението. В: Русенски университет, Русе, Издателство на РУ, 2010
доклад Петков, А., Г. Игнатовска. Е-проучванията в съвременните изследвания. В: IV International Scientific Conference “E-governance”2012, София, ТУ-София, 2012, стр. 145-153, ISBN ISSN1313-8774.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.