РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
статия Bedzhev B. Y., Stoyan S.Yordanov. Method for synthesis of large families of signals with low correlation.// scientific and applied research, 2012, No 2, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
статия Bedzhev B.Y, S.S.Yordanov, I.M.Michailov. A Method for Synthesis of CAZAC Sequences With Period 7^n-1.// International Journal of Computer Netwotks and Wireless Communications, 2013, No vol.3,no2, pp. 89-96, ISSN 2250-3501.
статия Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
статия Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, pp. 26-29, ISSN 1314-7455.
доклад Bedzhev B.Y., Stoyan S. Yordanov, Tsvetoslav S. Tsankov. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. IN: 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS – Riga, Varna-под печат, 2013
доклад Беджев Б. С.Йорданов. Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 5^n -1 притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
доклад Беджев Б., С.Йорданов, Ц.Цанков, Л.Станева. Приложение на линейните рекурентни последователности над крайните полета при синтез на сложни широколентови сигнали. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
доклад Беджев Б.Й., С.С.Йорданов. Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 11-15, ISBN 1311-3321.
доклад Беджев Б.Й.,С.С.Йорданов. Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданов С.С. Статистически анализ на взаимнокорелационните свойства на сигнали с дължина от вида 5^n-1 притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ-2012, 22-24 ноември, Шумен, 2012
доклад Йорданов С.С. Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. В: Сборник с доклади, Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 52-56, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.