РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
статия Kyuchukova D., G. Hristov. Conducting Experiments using a Platform for Evaluation and Assessment of SDN performance.// Elektrotechnica & Electronica (E+E), 2016, No 9-10/2016, pp. 17-22, ISSN 0861-4717.
доклад G. Hristov, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Challenges and solutions for real-time remote console access to telecommunication equipment. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014
доклад Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Hristov G, P. Zahariev, D. Kyuchukova, S. Borisov. A conceptual model of a Raspberry Pi based portable virtual learning environment for ICT courses. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
доклад Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of educational games using 3D models of historical locations, objects and artefacts. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Grenoble, France, 2017
доклад Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of Educational Three Dimensional Computer Game by Using Virtual Reality Utilities. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Hristov G., P. Zahariev, S. Borisov, D. Kyuchukova. An educational system for real-time monitoring and evaluation of the parameters of electric vehicles. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), Istanbul, Turkey, 2016
доклад Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov. Designing and Developing of Educational Internet of Things Prototype Platform. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Kyuchukova D. Opportunities and Challenges In Front of Control and Data Plane Separation in Software-Defined Networks. IN: Scientific Forum ‘Challenges in Engineering and Information Science’ - CEIS 2015, Sinaia, Romania, 2015
доклад Kyuchukova D, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. A study on the possibility to use Raspberry Pi as a console server for remote access to devices in virtual learning environments. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Kyuchukova D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. Experimental evaluation and analysis of the traffic parameters within a VPN network. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015
доклад Kyuchukova D.,G. Hristov. Software Defined Networks - the Road to New Generation Network Services. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015
доклад Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. Development and Integration of Educational Software Defined Networking Platform in Computer Networking Classes. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Workflow for Development of a Virtual Museum That Will Provide Better Way for Learning the Cultural Heritage. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Tsvetkova I, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Design, planning and establishing of a Remote Laboratory for Wireless networks and technologies. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. paper 14
доклад Tsvetkova I., D. Kinaneva, G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. A Complex Workflow for Development of Interactive and Impressive Educational Content Using Capabilities of Animated Augmented Reality Trends. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Zahariev P, G. Hristov, D. Kyuchukova, S. Borisov. Design and development of a VLE with remote access to communication devices using Raspberry Pi. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
доклад Кючукова Д. Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната информация предавана в реално време. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2014
доклад Кючукова Д., Г. Христов. Платформа за изследване и оценка производителността на управляващата равнина в Софтуерно дефинираните мрежи. В: 24-та Национална конференция ТЕЛЕКОМ, София, 2016
доклад Кючукова Д., Г. Христов. Аналитично изследване влиянието на местоположението на мрежовия контролер върху надеждността и производителността на SDN. В: 23-та национална конференция -ТЕЛЕКОМ, София, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.