РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
студия Ivanov, B., D. Dobrudzhaliev. Planing and Scheduling for Multipurpose Batch Chemical Plants in Process Industries. Slovakia, Journal of Information, Control and Management Sys, 2010, pp. 157-174, ISBN ISSN 1336-1716.
статия Dimitrova, B., B. Ivanov, D. Dobrudzhaliev. BIOMASS – THE TASK OF ECOLOGY AND FACTOR IN ENERGY.// Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods & Technologies, 2011, No Vol. 5, Part, pp. 34-47, ISSN 1313-2539.
статия Dimitrova, B., D. Dobrudzhaliev, B. Ivanov. Equpment and technologies for treatment of biomass.// Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv Branch, 2011, No vol.16, book, pp. 73-77, ISSN ISSN 1310-8271.
статия Dobrdzhaliev, D., Y. Dhzalil, Design, dimensioning and efficient operation of mixers for food technology, Journal of FSTT-Foot Science, Endineering and Technology, ISSN 1314-391, vol.1, 117-121, 2011. Design, dimensioning and efficient operation of mixers for food technology.// Journal of FSTT-Foot Science, Endineering and Technology, 2011, No vol.1, pp. 117-121, ISSN ISSN 1314-391.
статия Dobrudzhaliev D., D. Nikolova, B. Ivanov, A. Aidan. Optimal energy saving and management in antibiotic production.// Bulgarian Chemical Communications, 2013, No 2, ISSN ISSN 0324-1130.
статия Dobrudzhaliev, D., B. I vanov, D. Nikolova. Managing energy consumption in the production of antibiotics.// Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv Branch, 2011, No vol.16, book, pp. 121-126, ISSN ISSN 1310-8271.
статия Dobrudzhaliev, D., Tsonev , Z., P. Petkov. INTRODUCING E-LEARNING IN THE MASTERS DEGREE PROGRAM “ORGANIC CHEMICAL TECHNOLOGIES – TECHNOLOGY OF OIL AND GAS” AT PROF. ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY - BOURGAS.// Announcements of Union of Scientists – Sliven, 2009, No t.15, pp. 143-148, ISSN ISNN 1311 2864.
статия Dobrudzhaliev, D., Tsonev , Z., P. Petkov. Creating educational modules in web-based e-learning environments for the “Technology of OIL AND GAS” and “ChemMTology” subjects in the “Industrial technologies and management” department at “Prof.Dr..// Announcements of Union of Scientists – Sliven, 2009, No t.15, pp. 149-155, ISSN ISNN 1311 2864.
статия Ibriamova, Y., D. Dobrudzhaliev, B. Ivanov. DESIGN OF MIXSERS FOR CHEMICAL AND BIOCHEMICAL INDUSTRY.// TRAKYA JOURNAL OF SCIENCE, 2010, No Vol. 8, Supp, pp. 6-11, ISSN 1313-7069.
статия Ivanov, B., D.S. Nikolova, D. Dobrudzhaliev. IMPROVING ENERGY EFFICIENTI OF INDUSTRIAL BACH PROCESS USING HEAT INTEGRATION.// Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods & Technologies, 2011, No Vol. 5, Part, pp. 115-137, ISSN ISSN 1313-2539.
статия Nikolova, D., B. Ivanov, D. Dobrudzhaliev. ENERGY INTEGRATION IN ANTIBIOTIC PRODUCTION USING HEAT STORAGE TANKS.// TRAKYA JOURNAL OF SCIENCE, 2011, No Vol. 9, Supp, pp. 30-38, ISSN ISSN 1313-7069.
статия Добруджалиев Д., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. МИКРОТРЕН – един тренажор за оператори в химическата промишленост.// Сп. "Петрол и химия", 1998, брой 4, стр. 16-19
статия Добруджалиев, Д. Съвременен подход за интерактивно и симулативно обучение по проектиране и експлоатация на смесителни устройства в химическата промишленост.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2011, брой том 1, стр. 5-11, ISSN ISSN 1311 2864.
статия Добруджалиев, Д. Разработване на W-базирана сиситема за обучение по „Машини и апарати в химическата промишленост".// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2011, брой том 1, стр. 12-19, ISSN ISSN 1311 2864.
статия Добруджалиев, Д., Н. Колева. Система за дистанционно обучение по роботехника.I.Същност, принципи и платформи на системата за дистанционно обучение.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2008, брой том 14, стр. 118-124, ISSN ISSN 1311 2864.
статия Добруджалиев, Д., П. Петков, И. Колев, З. Цонев. Технологии и комуникации при Web- базирано обучение в ОКС “Магистър” на специалност “Tехнология на нефта и газа “ в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Известия на Съюза на учените – Сливе.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2010, брой t.16, стр. 7-12, ISSN ISBN 1311 2864.
статия Желева, Р., Добруджалиев, Д., И. Колев. Нови методи в обучението по “Електроника”.// Известия на Съюза на учените – Сливен, 2010, брой т.16, стр. 13-18, ISSN ISBN 1311 2864.
статия Иванов, Б., Д. Николова, Д. Добруджалиев. Оптимално управление на топлинно интегрирани биореактори.II. Квазиоптимално управление на процесите.// Год. УХТ- Пловдив, 2010, брой т. LVII.,Св2, стр. 261-266, ISSN ISSN 00477-0250.
статия Иванов, Б., Д. Николова, Д. Добруджалиев. Оптимално управление на топлинно интегрирани биореактори.I. Управление при непрекъснати променливи.// Год. УХТ- Пловдив, 2010, брой т. LVII.,Св2, стр. 255-260, ISSN ISSN 00477-0250.
статия Колева, Н., Д. Добруджалиев. Генериране на творчески решения и преформулиране на проблем.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2008, брой том 14, стр. 47-53, ISSN ISSN 1311 2864.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.