РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 66
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова,Цветан Христов, Цветозар Георгиев,Цветомир Василев, Юксел Алиев,Явор Стефанов Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
студия Иванова, A., Г. Иванова, К. Денева. Ролята на информационните технологии в интегрирането на деца със специални образователни потребности и специфични обучителни трудности. В „Социалните права на българските граждани – проблеми и перспективи“, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 73 - 107, ISBN 978-619-7092-02-8.
статия Ivanov Al., G. Ivanova, K. Krastev. An Interactive Learning Tool for Measuring of Disk Type Gear Shaper Cutters.// Machines, Technologies, Materials, 2013, No 3, pp. 44-47, ISSN 1313-0226.
статия Ivanova, G. Applicability of Use-Case Modeling for Virtual Learning Environments..// Communication & cognition. Monographies, 2007, No Vol.40, pp. 233-244, ISSN 0378-0880.
статия Ivanova, G., A. Smrikarov. Methodology for design of virtual learning environments - virtual universities.// The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology,Publisher: Communication and Cognition, Belgium, 2005, No vol.22, no.1, pp. 5-11
статия Ivanova,G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian virtual university.// Communication and Cognition Artificial Intelligence- The Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence, Cognitive Science and Applied Epistemology, 2003, No Vol.20, pp. 127-132, ISSN 0773-4182.
статия Wangmo Ch., G. Ivanova. Analysis and Design of E-learning System Prototype for Lifelong Learning in Bhutan.// Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2017, No Vol. 5 No. 4, ISSN ISSN 1314-8788.
статия Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
статия Белоев, Хр., А. Смрикаров, О. Петров, А. Иванова, Г. Иванова. Системата за развитие на академичния състав на Русенски Университет "Ангел Кънчев".// Стратегии на образователната и научната политика, 2012, брой 3, стр. 270-276, ISSN 1310-0270.
статия Иванова, Г. Център за докторанти към Русенския университет „Ангел Кънчев”.// Списание "Наука", 2012, брой 1, стр. 71-74, ISSN 0861 3362.
статия Иванова, Г. Нови подходи в обучението по технически дисциплини – натрупан опит и перспективи.// Списание "Образование и технологии", 2012, брой 3, стр. 168-170, ISSN 1314-1791.
статия Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
статия Смрикаров,А., Г.Иванова. Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство в България – основни резултати и предстоящи задачи.// В: Сборник на младежкото иновационно и информационно общество АБ, 2007, брой 1, стр. 96-102., ISSN 978-954-90513-2-2.
доклад Aliev, Y., V. Kozov, G. Ivanova, A. Ivanov. 3D Augmented Reality Software Solution for Mechanical Engineering Education. IN: 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, New York, USA, ACM, Volume 1369, 2017, pp. 318-325, ISBN 978-1-4503-5234-5.
доклад Georgieva, G., G.Todorov, A.Smrikarov. A. Мodel of a Virtual University - Some Problems during its Development. IN: Proceedings of the International Conference CompSysTech’2003 - Sofia, Ruse, Bulgaria, Avangard Print Ltd, 2003, pp. IV.29-1 – IV.29-7, ISBN 954-9641-33-3.
доклад Ivanova A., V. Stoykova, G. Ivanova. Social Networking in Higher Education – Good Practices and a Case Study from Bulgarian Universities. IN: Proceedings of e-Learning’15 International Conference, Berlin, Germany, 2015, ISBN 2367 - 6698.
доклад Ivanova G. An Approach of Using Social Media for Educational Purposes in University of Ruse. IN: International Conference on E-learning, Bratislava, Slovakia, 2016, pp. 168-175, ISBN 2367-6698.
доклад Ivanova G., A.Ivanov, V. Kozov. 3D Learning Tool for Measuring of Constructive and Geometrical Parameters of Turning Tools. IN: CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, Palermo, Italy, ACM, 2016, pp. 431-436, ISBN 978-1-4503-4182-0.
доклад Ivanova G., A.Smrikarov. An approach for Analysis and Evaluation of Virtual Learning Environments. IN: Proceedings of the International e-Learning Conference’06 Computer Science Education, Coimbra, Portugal, 2006
доклад Ivanova G., A.Smrikarov. Methodology for Design of Virtual Learning Environments – Virtual Universities. IN: Proceedings of the International e-Learning II Conference - Berlin, Germany, Gent, 2005, pp. 59-66, ISBN 90-70963-922.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.