РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
статия Gjore Nakov, Daliborka Koceva Komlenić, Viktorija Stamatovska, Ana Šušak, Marko Jukić. INFLUENCE ON TIME OF BAKING AND DIFFERENT ROLE OF BARLEY FLOUR ON THE COLOUR OF THE BISCUITS.// Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017, No 21, pp. 90-95, ISSN 1857- 8489.
статия Gjore Nakov, Dragan Damjanovski, Valentina Pavlova, Daniela Nikolovska Nedelkovska, Ljupka Necinova, Naiden Delchev. THE IMPACT OF THE HARVESTING YEAR ON CHEMICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE VRANEC WINE..// Banat`s Journal of Biotechnology, 2013, No 8, pp. 97-103
статия Gjore Nakov, Viktorija Stamatovska, Ljupka Necinova, Nastia Ivanova, Stanka Damyanova. Sensor analysis of functional biscuits..// Ukrainian Food Journal, 2016, No 5, pp. 56-62, ISSN 2313-5891.
статия Keti Gjeshovska, Ljupka Necinova, Gjore Nakov. Comparations of the qualitative parameters of traditional feed stuff vs alternative feedstuff.// Journal of Advances in Agriculture, 2014, No 2, pp. 60-66, ISSN 2349-0837.
статия Nakov Gj. Ivanova N., Damyanova S., Stamatovska V., Necinova Lj. Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia.// Ukrainian Food Journal, 2017, No 6, pp. 154-164, ISSN 2313-5891.
статия Nakov Gj., D. Damjanovski, V. Pavlova, D. Nedelkoska, L. Necinova, N. Ivanova, S. Damyanova, O. Gubenia. Impact of the Kind of Wine Storage on Chemical and Physical Characteristics of the Vranec Wine.// Ukrainian Food Journal, 2015, No vol.4, № 2, pp. 271 – 280, ISSN ISSN 2304-974Х.
статия Nakov Gj., D. Georgieva, N. Ivanova, S. Damyanova, V. Stamatovska. Prebiotic Effects of Inulin and Acacia Gum.// Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Food Engineering, 2015, No vol.XIV, №2, pp. 148 – 156
статия Nakov Gj., Ivanova N., Damyanova S., Stamatovska V. A REVIEW OF β-GLUCANS (PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, USAGE IN PEOPLE`S DIET AND HEALTH BENEFIT FROM THEIR CONSUMMATION).// PROCEEDINGS 12th SYMPOSIUM «NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT», 2017, No 1, pp. 56-63, ISSN 978-86-89429-25-1.
статия Nakov Gj., V. Stamatovska, Lj. Necinova, N. Ivanova, S. Damynova. Sensor Analysis of Functional Biscuits.// Ukrainian Food Journal, 2016, No vol. 5, Issu, pp. 56 – 62
статия Pavlova V., Necinova Lj., Nakov Gj. Gjorgievska E., Menkinovska M., Blazevska T., Stamatovska V. Quality evaluation of raw materials for mixed feed production and mixed feed as final product with the required standards in R. Macedonia.// Journal of Hygienic Engineering and Design, 2013, No 2, pp. 36-40
статия Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Students’ habits for informed choice of food and drinks introduction.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2015, No vol. 4, № 5, pp. 23 – 29, ISSN 1314-7773.
статия Stamatovska V. Karakasova Lj. Nakov Gj.Kalevska T. Menkinoska M. Blazevska T. EXAMINATION OF THE POMOLOGICAL CHARACTERISTICS ND THE PRESENCE OF HEAVY METALS IN THE PEACH CULTIVAR ‘‘CRESTHAVEN’’ FROM REPUBLIC OF MACEDONIA.// Scientific Papers. Series B. Horticulture, 2017, No LXI, pp. 81-86, ISSN 2285-5653.
статия Stamatovska V., Nakov Gj., Kalevska T., Uzunoska Z., Saveski A. CHARACTERISTICS OF BISCUITS WITH ACACIA GUM.// PROCEEDINGS 12th SYMPOSIUM «NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT», 2017, No 1, pp. 64-73, ISSN 978-86-89429-25-1.
статия Valentina Pavlova, Ljubica Karakashova, Viktorija Stamatovska, Naiden Delchev, Ljupka Necinova, Gjore Nakov, Marija Menkinoska, Tatjana Blazevska. STORAGE IMPACT ON THE QUALITY OF RASPBERRY AND PEACH JAMS..// Journal of Hygienic Engineering and Design, 2013, No 5
статия Viktorija Stamatovska, Ljubica Karakasova, Frosina Babanovska-Milenkovska, Gjore Nakov, Tatjana Blazevska, Namik Durmishi. PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF PLUM JAMS WITH DIFFERENT SWEETENERS.// Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017, No 19, pp. 67-77, ISSN 1857- 8489.
статия Viktorija STAMATOVSKA, Ljubica KARAKASOVA, Zora UZUNOSKA, Tatjana KALEVSKA, Valentina PAVLOVA, Gjore NAKOV, Aleksandar SAVESKI. SENSORY CHARACTERISTICS OF PEACH AND PLUM JAMS WITH DIFFERENT SWEETENERS.// Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2017, No XVI, pp. 13-20, ISSN 2068 - 6609.
статия Viktorija Stamatovska, Naiden Delchev, Gjore Nakov. CHARACTERIZATION OF PECTINS ISOLATED FROM STEMS OF HELIANTHUS TUBEROSUS L..// Хоризонти, 2014, No IX, pp. 151-160
статия Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Marija Menkinoska, Gjore Nakov, Zora Uzunoska, Lenche Mitkova. CORRELATIONS BETWEEN QUALITY OF FLOUR T-500 CHARACTERISTICS AND BREAD VOLUME.// Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2016, No XV, pp. 46-56, ISSN 2068-6609.
статия Петрова М., И. Костова, Н. Василева, С. Дамянова, И. Иванова, Г. Наков. Основни тенденции в градския и селски потребителски интерес към информацията на хранителните етикети.// Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, брой т. 54, с. 10, стр. 188 - 194, ISSN 1311-3321.
доклад 80. Nakov Gj., V. Stamatovska, Lj. Necinova, N. Ivanova, S. Damyanova. Nutritional properties of eincorn wheat (Triticum monococcum L.). IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, Ruse University, 2016, pp. 381 - 384, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.