РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 44
статия Piejewa I. W., M. S. Pienczew. Cechy charakterystyczne montazu polaczen czop–tuleja z zastosowaniem elementow sprezystych. (Особености при сглобяване на съединения вал-втулка с използване на еластични елементи).// Technologia i automatyzacja montazu, Warszawa, 1996, брой № 4, стр. 33 – 35
статия Витлиемов В., И. Бояджиев, И. Пеева. Класификация на манипулационните процеси в промишлеността.// НИ на НТС по машиностроене, International kongres MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES' 97, vol. 9, София, 1997, брой 11(20), стр. 38 - 44
статия Витлиемов В., И. Пеева, П. Витлиемов, Д. Братанов. Съвременни иновационни технологии в инженерната дейност.// МIT-2000, Сп. Механика на машините, ТУ-Варна, 2000, брой 36, стр. 27-30
статия Докова(Пеева), И. В. Технологичность конструкции соединения для передачи крутящего момента.// Сп. Автоматизация и современные технологии - Москва, 1992, брой 4, стр. 43 - 44
статия Костадинов Ч Г Ив В Пеева. Влияние сценария обслуживания технологических машин в РТМ параллельного действия.// Актуальная наука, 2017, брой 3
статия Пеева И. В., М. С. Пенчев. Геометрични условия за автоматично сглобяване на съединения „вал-втулка” с гофрирани елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 3 – 4, стр. 22 - 25
статия Пеева И., В. Витлиемов. Пассивно-активное относительное ориентированиев условиях автоматической сборки.// Известия МГТУ „МАМИ” - Москва, 2008, брой 2(6), стр. 309-314
статия Пеева И.В.,М.С.Пенчев. Проектиране на цилиндрични съединения за предаване на въртящ момент чрез еластични елементи.// Машиностроене, София, 1998, брой 1 – 2, стр. 17 - 20
статия Пеева, И. В. Предпоставки за автоматизирано сглобяване на съединения „Вал-втулка” с междинни еластични елементи..// Научни известия на НТС по машиностроене, VII ННТК с междун. участие „Автоматизация на дискретното производство”, 1996, брой год.III, бр., стр. 94 – 98
статия Пенчев М.С., И.В. Пеева. Вероятностен модел на система за контрол при автоматизирано поточно сглобяване.// Научни известия на НТС по машиностроене, 1995, брой 6, стр. 80 - 87
статия Пенчев М.С., И.В.Пеева .- В сб. ’95, София, , стр.: . Изследване на ефективността на вибрационно захранващо устройство с променлива еластичност на ресорите.// Автоматика и информатика, 1995, брой 5, стр. 397 - 400
доклад Kostadinov Ch., Iv. Peeva, V. Zayakov, M. Penchev. Automated handling of non-rigid materials with needle grippers. IN: XVI ННТК с международно участие „AДП-2007”, Семково, 2007, pp. 112-119, ISBN 13-10-3946.
доклад Витлиемов В., И. Докова(Пеева). Относно ориентиране на винтове чрез сканиране. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, Русе, 1989, стр. 99-103
доклад Витлиемов В., И. Пеева. Продуктова и технологична иновация в промишлеността. В: НТ на РУ "А. Кънчев", том 37, серия 2, Русе, 1999, стр. 162 - 167
доклад Витлиемов В., Ив. Пеева, Ч. Костадинов, П.Витлиемов. Robotic handling of fabric products. IN: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 37, серия 2, Русе, България, 1999, pp. 190-197
доклад Докова(Пеева)И., М. Пенчев. Относно проектиране на ресори за вибрационни захранващи устройства. В: НТ на ВТУ "А. Кънчев", том XXXII, серия 1, Русе, 1989, стр. 105-110
доклад Ив. В. Пеева, Ч. Г. Костадинов. Систематизиране на съвременните роботи. В: XV ННТК „AДП 2006”, София, 2006
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на ефективността на роботизиран технологичен модул. В: XХ ЮМНТК „AДП-2011”, Созопол, ТУ София, 2011, стр. 292-298, ISBN 1310-3946.
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Към въпроса за техническото зрение на мобилни роботи. В: IX МКР „ПРАКТРО’2007”, Варна, Темпора ЕООД, 2007, стр. 299-303, ISBN 978-954-91851-4-0.
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.