РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Икономическа дидактика:научна аргументация и модели. В: Висшето икономическо образование,изследване, обучение, иновации, Правец, 2009, стр. 346-349, ISBN 978-954-9432-37-4.
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Комуникативна дидактика:научна ориентация и модели. В: Шеста международна научно-практическа конференция, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2009
доклад Петров,П.,Л.Радославова. Гендерна педагогика и гендерно образование(Основни идеи и теоретични основания). В: Научни трудове, Русе, Печатна база при Русенски Университет, 2009, стр. 105-110, ISBN 1311-3321.
доклад Радославова,Л. Джендър конфликтите между студенти във ВУЗ. IN: Висшето образование в България и стратегия „Европа2020”, Ботевград, Издателство на МВБУ, 2011, pp. 1141-1146, ISBN 978-954-9432-43-5.
доклад Радославова,Л. Джендър различията като предпоставка за дивергенция в начална училищна възраст. В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие, Шумен, Университетско издателство, 2011, стр. 307-310, ISBN 978-954-577-582-6.
доклад Радославова,Л. Относно понятията в гендерната педагогика. В: Сборник с научни студии и стати"Докторантите в диалог с науката", Благоевград, Университетско издателство, 2010, стр. 118-124, ISBN 978-954-680-695-6.
доклад Радославова,Л. Дидактически технологии. Проблемни области и направления.. В: Сборник доклади на Студентска Научна Сесия, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 180-184, ISBN 1311-3321.
доклад Радославова,Л. Джендър особености на учениците в НУВ. В: Научни трудове, Русе, Издателски център при РУ, 2011, стр. 44-48, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.