РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
монография Здравкова, Зл., С. Юлзари,, Т. Бакърджиева, М. Папазова, Р. Златева. Религиозните храмове в Русе. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 133, ISBN 978-054-8467-18-6.
монография Здравкова, Златоживка, Виолета Ванева, Ренета Златева, Магбуле Папазова, Росица Игнатова. Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 287(7-177;200-241, 2, ISBN 978-954-8467-58-2.
студия Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка „Гирдап”. Русе, Алманах за историята на Русе Лени Ан Т 12, 2012, стр. 51-84, ISBN 1312-0980.
студия Папазова, М. По дирите на една от първите частни банки в страната - банка "Гирдап"-Русе. В: Алманах за историята на Русе, T. X, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 154-195, ISBN 1312-0980.
статия Папазова М. Как едно недобросъвестно банкиране прераства в самоизяждане.// Алманах за историята на Русе. Т. 13, 2013, брой 13, ISSN 1312-0980.
статия Папазова, М. Банкрутът на "Гирдап" - надежди и разочарования.// Алманах за историята на Русе, Русе, 2011, брой T. XI, стр. 112-133, ISSN 1312-0980.
статия Папазова, М. Някои аспекти от отношенията на банка "Гирдап" и нейната креация Българска македонска банка.// Известия на съюза на учените, 2011, брой 6, ISSN 1311-1094.
доклад Папазова М. Банка Гирдап в българската историография. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 52, серия 6. 2., Русе, 2013, стр. 212-216, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова М. Банка "Гирдап" и нейните дъщерни дружества. В: Научни трудове на Русенски университет. т. 51, серия 6. 2., Русе, 2012, стр. 209-215, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова, М. Ще бъде ли БНБ спасител от последна инстанция или екзекутор на "Гирдап". В: Сборник с доклади - СНС'11, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова, М. Как се саморазруши банка "Гирдап". В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, стр. 146-150, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова, М. Някои аспекти от развитието на банка "Гирдап" до войните. В: Сборник с доклади - СНС'09, Русе, 2009, стр. 82-87, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова, М. Банка "Гирдап" като център на българския финансов капитал. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2009, стр. 280-286, ISBN 1311-3321.
доклад Папазова, М. Първи стъпки към модернизиране на банково-кредитната система в страната след Освобождението до войните (1878-1912). В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
други трудове Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка "Гирдап" 1881-1926, Автореферат, 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.