РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
студия Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
студия Любенова, А., Л. Любенов,. Проблеми по формиране и моделиране на оборотния капитал. София, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2003, ISBN 0205-3845.
статия Любенова, А. Проучване на необходимостта от усъвършенстване финансите на земеделските предприятия.// сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2011, брой 2
статия Любенова, А. Приложение на финансово-счетоводния анализ (ФСА) в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 2, стр. с.16-21, ISSN 1310-7186.
статия Любенова, А. Счетоводството - основен източник на информация за анализиране стопанската дейност на земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 20, стр. с.14-22, ISSN 1310-7186.
статия Любенова, А. Финансовите показатели - инструмент за финансово-икономически анализ в земеделските предприятия.// сп. Български счетоводител, 2007, брой 17, стр. с.11-18, ISSN 1310-7186.
доклад Любенова, А. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. Факторингът – алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Любенова, А., В. Пенчев. Проблеми на висшето образование и ролята на университетите в икономиката, основана на знанието”. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 46, серия 4, Русе, 2007
учебно пособие Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
учебно пособие Любенова, А. Финанси, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN -.
учебно пособие Любенова, А. Финанси на предприятието, учебно помагало -WEB. Русе, Център за дистанционно обучение, 2008, ISBN -.
учебно пособие Любенова, А.,. Финанси на предприятието, учебно помагало. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008, ISBN -.
книга Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Многоезичен тълковен речник по икономика, маркетинг и мениджмънт на използването на земеделската техника. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.