РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
статия Keseev, V. Experimental study of the direct approach for control of magnetic field.// Scientific journal of the Union of Scientists - Ruse, 2015, No 12, pp. 55-60, ISSN 1311-106X.
статия Keseev, V. Ways of switching of static magnetic field and its influence over the work parameters of magnetic circuits.// IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, No 03, ISSN 2319-1163/2321-73.
статия Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
доклад Keseev V. Simulation Models of Magnetic Circuits with Embedded Permanent Magnets. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 108-113, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Keseev V. Simulation study of methods for magnetic flux control. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering 2015, Ruse, Bulgaria, 2015
доклад Keseev V. Way for Calculating the Level of Magnetisation of a Gapped Ferromagnetic Core. IN: 13th International Conference ITHET 2014, York, England, The University of York, 2014
доклад Keseev V., E. Ivanova, T. Iliev, G. Mihaylov. Intelligent meaningful education process and targets in electric bicycle design. IN: 2016 XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET2016), TU – Sofia, 2016, pp. 72-75, ISBN 978-1-5090-2881-8.
доклад Keseev V., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, T. Iliev. Competitiveness of Electric Vehicles. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 3-6, ISBN 978-1-5090-3746-1.
доклад Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova, V. Keseev, I. Stoyanov. Network characteristics and video transmission over LTE. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 39-42, ISBN 978-1-5090-3746-1.
доклад Кесеев, В. Възможности за развитие на ново поколение токозахранващи блокове. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
доклад Кесеев, В. Анализ на основните подходи за управление на магнитно поле на постоянен магнит. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2014, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Кесеев, В. Възможност за по оптимално компенсиране на фактора на мощността – предимства и недостатъци. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 132-136, ISBN 978-954-20-0552-0.
доклад Кесеев, В. Адекватност на симулационни модели на асинхронни електродвигатели и измервателни модули. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 128-132, ISBN 978-954-20-0552-0.
доклад Кесеев, В. Profinet IO – предимства, недостатъци и решения. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2011, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.