РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Keseev, V. Experimental study of the direct approach for control of magnetic field.// Scientific journal of the Union of Scientists - Ruse, 2015, No 12, pp. 55-60, ISSN 1311-106X.
статия Keseev, V. Ways of switching of static magnetic field and its influence over the work parameters of magnetic circuits.// IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 2014, No 03, ISSN 2319-1163/2321-73.
статия Кесеев В., Е. Иванова, Т. Илиев, Г. Михайлов. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.// Известия на съюза на учените - технически науки, 2017, брой 14, стр. 22-27, ISSN 1311-106X.
доклад Keseev V. Simulation Models of Magnetic Circuits with Embedded Permanent Magnets. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 108-113, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Keseev V. Simulation study of methods for magnetic flux control. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering 2015, Ruse, Bulgaria, 2015
доклад Keseev V. Way for Calculating the Level of Magnetisation of a Gapped Ferromagnetic Core. IN: 13th International Conference ITHET 2014, York, England, The University of York, 2014
доклад Keseev V., Iliev T., Mihaylov G., Ivanova E. DC-DC switching converter circuits, intelligent education and smart exercises. IN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain, 2018, pp. 4330-4337, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Keseev V., E. Ivanova, T. Iliev, G. Mihaylov. Intelligent meaningful education process and targets in electric bicycle design. IN: 2016 XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRONICS (ET2016), TU – Sofia, 2016, pp. 72-75, ISBN 978-1-5090-2881-8.
доклад Keseev V., Gr. Mihaylov, E. Ivanova, T. Iliev. Competitiveness of Electric Vehicles. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 3-6, ISBN 978-1-5090-3746-1.
доклад Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova, V. Keseev, I. Stoyanov. Network characteristics and video transmission over LTE. IN: 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), Timisoara, Romania, 2016, pp. 39-42, ISBN 978-1-5090-3746-1.
доклад Кесеев, В. Възможности за развитие на ново поколение токозахранващи блокове. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2013, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
доклад Кесеев, В. Анализ на основните подходи за управление на магнитно поле на постоянен магнит. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2014, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Кесеев, В. Адекватност на симулационни модели на асинхронни електродвигатели и измервателни модули. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 128-132, ISBN 978-954-20-0552-0.
доклад Кесеев, В. Възможност за по оптимално компенсиране на фактора на мощността – предимства и недостатъци. В: Трети Международен Научен Конгрес том III, Варна, България, ТУ Варна, 2012, стр. 132-136, ISBN 978-954-20-0552-0.
доклад Кесеев, В. Profinet IO – предимства, недостатъци и решения. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, Русенски Университет, 2011, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.