РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
статия Yorgova, Y. Analysis of Firm Resource Base in the Process of Resource-Based Strategies Formulation/Анализ на фирмената ресурсна база в процеса на формулиране на ресурсно-базирани стратегии.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 19-37, ISSN 1314-0175.
статия Yorgova, Y., E. Papazov. Application of the Resource-Based Strategy in Bulgarian Companies: Empirical Evidences.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 392-403, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 3.47 /2013, Index Copernicus)
статия Йоргова, Й. Въвеждане на ресурсно-базирана стратегия на индустриално предприятие: концептуален модел.// Индустриален мениджмънт, 2015, брой 1, стр. 21-31, ISSN 1312-3793.
доклад Йоргова, Й. Методически аспекти на изследване приложението на ресурсно-базирания подход в дейността на български индустриални предприятия. В: Сборник трудове от Международна научна конференция, Русе, Примакс, 2014, стр. 156-165, ISBN ISBN 978-954-8675.
доклад Йоргова, Й. Роля и значение на ресурсно-базирания възглед в стратегическия мениджмънт. В: Сб. доклади на XI международна научна конференция, Созопол, Технически университет – София, Том I, 2013, стр. 214-220, ISBN 1310-3946.
доклад Йоргова, Й. Теоретико-методологически аспекти на ресурсно-базираните фирмени стратегии. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Том 51, серия 5.1, 2012, стр. 21-28, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.