РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
монография I. Karimi, Hassan A., M. Vassilakopoulos , A. Corral, B. Rachev, I. Valova, M. Stoeva. Geographic information systems--Research--Handbooks, manuals, etc. Chapter III Image Database Indexing Techniques. United States of America by Information Science Re, IGI Global, 2008, ISBN 978-1-59904-995-3.
статия Donka Ivanova, Nikolay Valov, Irena Valova, Darina Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309.
статия Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System.// TEM Journal, 2013, No Vol.2 Numb.2, pp. 145-150, ISSN 2217 - 8309.
статия Valova, I. Content Based Image Retrieval Systems.// Information Technologies and Control, 2006, No 1, pp. 17-25
статия Вълов, Н., Б.Петров, Д.Иванова, И.Вълова, Г.Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
статия Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
статия Вълова, И.М., С.К. Петров. Разпределените бази от данни – основа на съвременните каталожни услуги при мрежовите операционни системи.// Електротехника и електроника, 1999, брой 3-4
статия Вълова, И.М., С.К. Петров. NDS for NT улеснява интеграцията на NetWare и Windows NT сървъри.// Computerworld, 1998, брой 28
статия Желязкова И. И., Михалева М. Д., Георгиев Г. Т., Вълова И. М. Система за психо-педагогически изследвания.// Сп. "Автоматика и Информатика", 1993, брой 7/8, стр. 21-22
доклад Dumbrava, S., D. Panescu, I. Valova. A Software Architecture for Implementing Company Management in Enterprise Resource Planning Concept. IN: Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2005), September 25 - 27, 2005, Otto-von- Guericke-Universitдt Magdeburg, Germany, 2005
доклад Dumbrava, S., I. Valova. The Design of an Enterprise Resource Planning Software Application for Manufacturing Control. IN: EUROCON 2005 The International Conference on "Computer as a tool", Telecommunications Society, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, IEEE R, 2005
доклад Marinov,M., I. Valova. Application of planning techniques in knowledge-managed tutoring systems. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ISTANBUL, Istanbul, 2016
доклад Nikolay Valov, Irena Valova. Drying Process Management Laboratory with Remote Access. IN: IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Rachev B., I. Valova, S. Arsov. An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases. IN: 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 2001
доклад Rachev, B., I. Valova. An overview of current research in image information retrieval. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2001, Sofia, 2001
доклад Rachev, B., I. Valova, M. Stoeva. Image Databases organization and Data Models. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech2000, Sofia, ACM, 2000, pp. x, ISBN -.
доклад Valov, N., I. Valova. System for monitoring and control of the drying process. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING'14, Tenerife, Spain, University of La Laguna, 2014, pp. 96-102, ISBN 976-954-712-611-4.
доклад Valova, I. Facebook or Learning Management System. IN: International Conference on E-Learning 2015, Berlin, 2015, ISBN 2367-6698.
доклад Valova, I. Database Design for the Web Based University Project Management Information System. IN: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN ISBN 1311-3321..
доклад Valova, I. Students’ projects management system. IN: Proceedings of E-Learning'11 - E-Learning and the Knowledge Society, Bucharest , Romania, 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.