РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
статия Ahmedov A., Ebrahimi K. M. Numerical modelling of an H-type Darrieus wind turbine performance under turbulent wind.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Под печат, 2016, No 1
статия Ахмедов A., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Николаев Ив., Климентов Кл. Теоретични модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус – Моментни модели.// Механика на машините, 2013, брой 2, стр. 27-32, ISSN 0861-9727.
статия Камбурова В. И. Илиев М. Великанов А. Терзиев А. Ахмедов К.Илиев. Енергийна ефективност на големи промишлени предприятия.// Енергетика, 2017, брой 3, стр. 40-50, ISSN 0324-1521.
доклад Ahmedov A., Tujarov K., Popov G. Methodology for Numerical Modeling the Performance of Vertical Axis Wind Turbines. IN: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Kamburova V, A. Ahmedov, I. K. Iliev, I. Beloev, M. Laković-Paunoviće. Numerical modeling of the operation of a two-phase thermosyphon with heat carrier desalinated water. IN: 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, 2017, pp. 609-622, ISBN 978-86-6055-098-1.
доклад Venev M., I. Iliev, V. Kamburova, A. Ahmedov. NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT PIPES AND EXPERIMENTAL VALIDATION. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Reports Awarded with BEST PAPER Chystal Prize, Ruse, Bulgaria, SAT-9.2-2-HT-04, University of Ruse Publishing Center, 2016, pp. 163-168, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Иванов Н., Николаев Ив. Измерване на дебит с конусен вход. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русе, 2008, стр. 66-69, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Симеонов Цв., Желева Ив. Пневмотранспортни системи за зърно, зърнени продукти и фуражни компоненти при ниска концентрация на сместа. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 12-18, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр. Експериментално изследване на осово ветроколело. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10, Русе, 2010, стр. 81-85, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр. Приложение на програмния продукт COSMOSFloWorks при обтечени тела. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'09, Русе, 2009, стр. 29-32, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов, А. Методика за изследване на ветроколела с вертикална ос на въртене. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 107 - 112, ISBN 1311-3321.
доклад Камбурова В., А. Ахмедов, С. Баева. Числено моделиране на топлообменник с топлинни тръби, SAT-9.2-2-HT-03. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Том 55, серия 1.2, Русе, 2016, стр. 79-84
доклад Попов, Г., Маджаров Д., Тужаров Кр., Ахмедов А., Ганчев Д. Моделно изследване на хидрокинетична турбина за река Дунав. В: Научни трудове на РУ, том 52, сер. 1.2, Русе, 2013, стр. 135-139, ISBN 1311-3321.
доклад Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.