РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 130
монография Бороджиева, А. Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-431-8.
статия Zheliazkova,I., A.Borodzhieva. Classifications' Constructing by Means of a Task-Oriented Environment.// Information Technologies and Control, 2012, No 4, pp. 24-33, ISSN 1312-2622.
статия Бороджиева, А. Кодиране и декодиране с код на Рийд-Соломон (15,11), базиран на полето на Галоа GF(2^4), при въвеждане на двусимволна грешка.// Научно списание "Механика, Транспорт, Комуникации", 2016, брой Том 14, Брой, стр. XI-1 – XI-12, ISSN 1312-3823 (print).
статия Бороджиева, А. Симулационно моделиране на конволюционни кодери с използване на електронни таблици.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2009, брой 4, стр. 67–71, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за провеждане на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", 2012, брой 4, стр. 35-42, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова, И., Г. Георгиев, А. Бороджиева. WEB-базирана технология за подготовка на тест-подобни практически упражнения.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2012, брой 3, стр. 50-58, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана ресурсна технология за създаване на лекционни записки от студента.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 3, стр. 51-60, ISSN 0861-7562.
статия Желязкова,И., А.Бороджиева, Г.Т.Георгиев. Web базирана понятийна технология за подготовка на лекционен материал.// Списание "Автоматика и информатика", раздел "Обучение и квалификация", 2013, брой 2, стр. 55-60, ISSN 0861-7562.
доклад Borodjieva, A., A. Manukova-Marinova. Analysis and Design of Active Filters with Generalized Impedance Converter. IN: 27th International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2004, Conference Proceedings, Book 3, Sofia, 2004, pp. 398-404.
доклад Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Encryption and Decryption Using the Hill Cipher on the Basis of 2x2-Matrix and 64-Symbol Alphabet. IN: The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 27-28 April 2017, eLSE Conference Proceedings, Volume 1, Bucharest, 2017, pp. 333 – 341.
доклад Borodzhieva, A. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Trifid Ciphers Using 64-Symbol Alphabet. IN: The 13th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, 27-28 April 2017, eLSE Conference Proceedings, Volume 1, Bucharest, 2017, pp. 342 – 350.
доклад Borodzhieva, A. MATLAB-Based Software Tool for Implementation of Bifid Ciphers. IN: 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'17, 23-24 June 2017, Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, University of Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 326-333, ISBN 978-1-4503-5234-5.
доклад Borodzhieva, A. MS Excel-Based Application for Encryption and Decryption of English Texts with the Hill Cipher on the Basis of 3×3-Matrix. IN: Proceedings, XXV International Scientific Conference Electronics – ET2016, 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, 2016, pp. 67-71, ISBN 978-1-5090-2881-8.
доклад Borodzhieva, A. Software Implementation of a Module for Encryption and Decryption Using the RSA Algorithm. IN: Proceedings, XXV International Scientific Conference Electronics – ET2016, 12-14 September 2016, Sozopol, Bulgaria, 2016, pp. 63-66, ISBN 978-1-5090-2881-8.
доклад Borodzhieva, A. Analysis of a Steganographic Method for Hiding an Image into Cover Images Using MATLAB and Image Processing Toolbox. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2012, Sofia, 2012, pp. 452–457, ISBN 978-954-92247-4-0.
доклад Borodzhieva, A. Software Tool for Implementing Encryption and Decryption Processes Using Classical Ciphers. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2012, Sofia, 2012, pp. 458–463, ISBN 978-954-92247-4-0.
доклад Borodzhieva, A. Simulation Investigation of Cascaded Convolutional Encoders Using MATLAB and Communication Toolbox. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2009, pp. 108–116
доклад Borodzhieva, A. Software System for Convolutional Encoders Investigation Using MATLAB and Communication Toolbox. IN: Summer School, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol ’09, Regular papers, Part 2, Sozopol, Bulgaria, 2009, pp. 117–123
доклад Borodzhieva, A. Software Instruments for Investigating Convolutional Encoding and Decoding Processes Applied in Communication Systems. IN: International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, 14th Edition, SIITME 2008, Conference proceedings, Predeal, Romania, 2008, pp. 135–139, ISBN 1843-5122.
доклад Borodzhieva, A., G. Marinova and T. Vassilev. Interactive Learning Module Implementing Convolutional Encoding and Decoding in Presence of Noise. IN: 27th International Conference on Information Technologies InfoTech-2013, 19 – 20 September 2013, St.St. Constantine and Elena resort (Varna), Bulgaria, Proceedings, Edited by Prof. Radi Romansky, Sofia, Publishing House of Technical University – Sofia, 2013, pp. 276-285, ISBN 1314-1023.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.