РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 69
статия Asenov A., V. Pencheva. Dynamic Properties of Post Electromobil Free Duck.// University of Pitesti, Scientific Bulletin, Automotive series, 2008, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-110.
статия Asenov A., V. Pencheva, E. Savev. Transport servicing of the distribution in city.// Journal Transport problems. Glivwice. Katovice. Poland, 2011, No 1, pp. 242-248, ISSN 1896-0596.
статия Asenov, A. Opportunities of the informational transport markets for development and competitiveness of the transport service with freighting.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara., 2008, No 4, pp. 163-168, ISSN 1584-2673.
статия Pencheva V, А. Аsenov. An opportunity of introducing alternative vehicles for postal services within urban environment.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series. UNIVERSITY OF PITESTI, 2008, No 16, pp. 268-272, ISSN 1453-1100.
статия Pencheva V., A. Asenov. State and growth of the transport infrastructure in republic Bulgaria at the land transport.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2008, No 4, pp. 118-123, ISSN 1584-2673.
статия Pencheva V., As. Asenov. About the Issue of Transportation Provision of Bulgaria with Cargo Automobiles.// SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, UNIVERSITY OF PITESTI, 2006, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-1100.
статия Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
статия Pentcheva V., A. Ruseva, E. Ruseva, As. Asenov. Dispatching of automobile service systems..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Hunedoara, Romania, 2007, No T.IV. F.2, pp. 13-18, ISSN 1584-2665.
статия Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck зa oптимизирaне на разходите в пощенската дейност при „Български пощи”- ЕАД гр. Русе.// МТМ международен виртуален журнал, 2010, брой 3, стр. 4-7, ISSN 1313-0226.
статия Асенов А., В. Пенчева, С. Стоянов. Изследване мнението на заинтересованите страни, относно обучението на кадри с помощта на симулатори във вътрешния воден транспорт.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, брой 52, стр. 128-135, ISSN 1311-3321.
статия Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
доклад Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
доклад Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev. A comparative research of alternative means of the goods transportation in small batches in the modern city. IN: VII INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS, Katowice. Poland, 2015, pp. 19-24, ISBN 978-83-935232-6-9.
доклад Asenov, А. Regarding The Method For Controlling The Load On Cargo-Carrying Vehicles In Bulgaria. IN: International Conference, Beograd. Serbia, 2011
доклад Hubert G., V. Pencheva, Hr. Beloev, A. Asenov, S. Stoyanov. Le projet européen « Green Post ». IN: Scientific conference, Ruse University, 2009, pp. 89-101
доклад Pencheva V., A. Asenov, E. Savev. Noise Reducing in urban environments, using alternative vehicles. IN: International Conference, Beograd. Serbia, 2011
доклад Pencheva V., I. Beloev, A. Asenov, D. Topchu. A study on the noise pollution from traffic flows. IN: Scientific forum Challenges in engineering and information science, Sinaia, Romania, 2015, pp. 28-31, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Pencheva V., I. Beloev.,A Asenov. Current Issues for the Development of Transport Infrastructure of the Republic Bulgaria. IN: Conference on Transportation, Athens, Greece, 2015, ISBN 978-960-598-003-0.
доклад Pencheva V., Zb. Suchorab, Al. Stoyanov,A. Asenov, O. Stoyanov, E. Savev. Study the energy efficiency of a passenger car using petrol and LPG.. IN: 2nd International Scientific and Practical Conference, Yalta, Ukraine, 2011
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, E. Savev, P. Gagova. Analysis of the taxis' operating conditions in the city and determination of the technical parameters of the electric vehicles. IN: 2nd European Conference of Mechanical Engineering (ECME '11), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spaine, 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.