РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 59
монография Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, Д. Крумова, К. Йоновски, В.Меразчиев, Р. Кръстева-Христова. Някои актуални въпроси при моделиране на счетоводната методология. Свищов, АИ, 2011, стр. 200-209, ISBN 978-954-23-0581-1.
монография Баташки, Г., В.Божков, М.Дочев, Р.Сименова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, Д.Крумова, Ц.Цветков, К.Йоновски, В.Меразчиев. Об актуалных вопросах моделирования методологии булхгалтерского учота. Москва, Московска финансова академия, 2011, стр. 354-363, ISBN 978-5-7942-0773-6.
монография Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.димитров, В.Меразчиев. Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 102-111, ISBN 954-23-0112-Х.
монография Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, С.Александров, В.Александров, А.Атанасов, В.Меразчиев. Проблеми на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 324-326; 208-221, ISBN 978-954-23-0390-9.
монография Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, С.Александров, В.Меразчиев. Съвременные аспекты бухгалтерского отчета в Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2003, стр. 211-219, ISBN 5-7942-0370-6.
монография Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Пенчева, С.Александров, В.Александров, Ат.Атанасов, В.Меразчиев. Учетная политика организации Росии и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2006, стр. 254-259, ISBN 5-7942-0420-6.
монография Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Р.Симеонова, Г.Иванова, Д.Ималова, С.Панчева, C.Александров, В.Александров, А.Атанасов, Д.Дамянов, В.Меразчиев. Счетоводна политика в България и Русия. Свищов, АИ "Ценов", 2006, стр. 151-159, ISBN 978-954-23-0286-5.
монография Баташки, Г.,Й.Йотова, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, Г.Иванова, Б.Божилов, С.Панчева, Д.Крумова, К.Йоновски, С.Александров, В.Александров, В. Меразчиев, Р.Ма. Проблемы булгалтерского учота в России и Болгарии. Москва, Московска финансова академия, 2008, стр. 353-367, ISBN 978-5-7942-0564-0.
студия Баташки, Г. Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 265-267,290-298, ISBN 1312-3815.
студия Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика. Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 125,126,127,145-148,, ISBN 1312-3815.
студия Баташки, Г., Д.Ималова, Р.Маринова. Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлениетно на привлечения капитал на банките". Свищов, АИ "Ценов", 2008, стр. 79-80,111-112, ISBN 1312-3815.
студия Баташки, Г., Д.Ималова, Т.Кънева, В.Александров. Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика. Свищов, АИ, 2010, стр. 498-502,516-519, ISBN 1312-3815.
студия Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г. Илиев, М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, В.Меразчиев. Счетоводството в условията на европейската интеграция (теоретико-приложни аспекти). Свищов, АИ "Ценов", 2002, стр. 324-326, ISBN 954-23-0090-5.
статия Баташки, Г. Проблеми при счетоводното отчитане на балансово непризнатите активи и пасиви в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2011, брой 1, стр. 10-13, ISSN 1310-7196.
статия Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието.// Български счетоводител, 2011, брой 4
статия Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор.// Български счетоводител, 2010, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
статия Баташки, Г. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в търговските банки.// Диалог, 2009, брой 1
статия Баташки, Г. Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2009, брой 1-2, стр. 59-69, ISSN 1310-7186.
статия Баташки, Г. Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предп риятия/въведение и част 3.// Диалог, 2009, брой 2
статия Баташки, Г. Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика.// Диалог, 2008, брой 1
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.