РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
студия Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-67-9.
статия Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
статия BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
статия Ishpekov, S., P. Petrov, A. Trifonov, I. Dimitrov, Z. Mihaylova, D. Aleksandrov, S. Stamatov, M. Deshev, B. Kolev. Investigation the indices for mechanized picking sesame capsules.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2012, No 18 (No 4), pp. 635-640, ISSN 1310-0351. (Impact factor: 0.136 /2012, Journal Citation Reports)
статия Kolev, B., S. Stoyanov, A. Dobreva. Information Technologies In Education and Training on Agricultural Engineerung.// Proceedings of International Congress “Information Technology in Agriculture, Food and Environment – ITAFE’03”, 2003, No 1, pp. 140-145, ISSN 975-483-598-5.
статия Tihanov, G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov. Justification of a method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No VOL. 9, No 3, pp. 218-222, ISSN 1313 - 8820.
статия Trendafilov, K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov. Study on the emptying time of grain harvester hoppers.// AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, No 4, vol. 9, pp. 291-295, ISSN 1313 - 8820.
статия Борисов, Б, Б. Цветков, И.Мухтанов, Д.Бекана, Б.Колев, Св. Митев, М.Михов, Др.Георгиев, И.Ангелов. Нови машини за фермерството.// Селскостопанска техника, Сф., 1999, брой 5-6, стр. 17-25, ISSN 0037-1718.
статия Борисов, Б., Б. Колев и др. Нови технически решения в полза на практиката.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 82-88, ISSN 1311-1061.
статия Демирев, В., Б. Колев. Приложение на кинетичната функция на Сабах за моделиране сушенето на зърно в дебел слой.// Селскостопанска техника, 2014, брой 1, стр. 3-7, ISSN 0037-1718.
статия Димов Д., Б. Колев, Хр. Белоев, П. Димитров. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран.// Селскостопанска техника, София, 2007, брой 1, стр. 33-37, ISSN 0037-1718.
статия Димов, Д., Б. Колев и др. Енергоресурс и енергопотребление на земеделските агрегати.// Известия на СУ – Русе, серия “Технически науки”, 2000, брой 3
статия Ишпеков, С., П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев. Технологии за механизирано прибиране на сусам в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 13-15, ISSN 0861-9638.
статия Кенанска, А., Б. Борисов, Б. Колев. Метод и устройство за овършаване на сусам.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
статия Кенанска, А., Б. Колев. Сепариране на овършана смес от сусам.// Механизация на земеделието, 2015, брой 4, стр. 16-18, ISSN 0861-9638.
статия Колев, Б., Б. Борисов. Изследване на вършачно-сепариращо устройство за дребни семена.// Известия на СУ - Русе, серия “Технически науки” №2, 1999, брой 1, стр. 38-41, ISSN 1311-1061.
статия Колев, Б., С. Ишпеков, С. Стаматов. Механизирано овършаване на семенни кутийки от сусам.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 14-21, ISSN 0037-1718.
статия Колев, Б., Хр. Белоев. Повреждане на пшенични зърна при механично въздействие.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 3-6, ISSN 0037-1718.
статия ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
статия Овчаров, М., Б. Колев, Б. Борисов. Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2015, брой 1, стр. 9-17, ISSN 0037-1718.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.