РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 44
статия Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
статия Бобилов В.В., Е. Велева. Методика за сравнително потребление на топлинна енергия.// Енергетика, 2002, брой 3, стр. 27-29, ISSN 0324-1521.
статия Бобилов, В.В. Хидравлична и топлинна устойчивост на двутръбна отоплителна инсталация присъединена по зависима елеваторна схема.// “Енергетика”, 1992, брой №7,8, стр. стр.34-38
статия Бобилов, В.В. Топлинна ефективност на зависимо присъединена абонатна станция.// “Енергетика”, 1990, брой №8,9, стр. стр.10-13
статия Бобилов, В.В. Водоструйният елеватор в режим на регулируем разход на смесителна вода.// “Енергетика”, 1990, брой №10, стр. стр.12-15
статия Николаев, И.А., Г.И.Цонев, В.В.Бобилов. Груповите абонатни станции в Русе.// “Енергетика”, 1990, брой №1, стр. стр.10-12
доклад Bobilov V., I.Iliev, P.Zlatev, Z.Kolev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-analytical method for estimation of flow's distribution in low-pressure gas transport systems. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania (Copernicus index), Printech, 2013, pp. 9-14, ISBN 1843 - 3359.
доклад Zlatev P., Zh.Kolev, V.Kamburova, I.Iliev, V.Bobilov, G.Genchev, P.Mushakov. Analysis of energy efficiency improvement of greenhouses by fuel switching. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 129-132, ISBN ISSN:1843- 359.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев, Р. Жечев, Д. Радев, Р. Кочева. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 8–12, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN ISSN:1311-3321.
доклад Бобилов В., Пл.Ялъмов, И.Илиев. Софтуерен продукт “Thermo King” за анализ, диагностика и настройка на вътрешни отоплителни инсталации. В: Научна конференция на ЕМФ`97, 17-21.09.1997, Созопол, Сборник доклади, т.ІІ, ТУ-София, 1997, стр. 3-9, ISBN 1310-9405.
доклад Бобилов В.В., Г.Д. Генчев, Е.И. Велева. Проблеми при централизираното пароснабдяване през летния период на годината. В: Научна конференция ЕМФ’98 с международно участие, ТУ-София, том I, Созопол, 1998, стр. 5-11
доклад Бобилов, В., Д. Радев, Ж. Колев, П. Златев, Г. Генчев, Пл. Мушаков. Особености при газозахранване на консуматори по пръстеновиден контур. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 78-82, ISBN ISSN:1311-3321.
доклад Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция. В: Сборник доклади „Топлотехника”, година 4, книга 2, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), Технически Университет – Варна, 2013, стр. 20 – 23, ISBN ISSN:1314-2550.
доклад Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Изследване на слънчева термична инсталация с допълнителен енергиен източник термопомпа „вода-вода”. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 1.2, Русе, 2012, стр. 83-89, ISBN ISSN:1311-3321.
доклад Бобилов, В.В. Относно топлинната ефективност на смесителен струен подгревател. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
доклад Бобилов, В.В. Утилизация на акумулираната топлинна енергия в строителните конструкции на топлофицирани обекти през летния период на годината. В: Юбилейна научна сесия “120г. от Априлското въстание”, ВВОВУ”В. Левски” – В. Търново, В. Търново, 1996
доклад Бобилов, В.В. Битовите топлофикационни съоръжения като охлаждаща система през лятото. В: Научна конференция “ЕМФ’96”, ТУ – София, Сб. доклади, том ІІ, София, 1996, стр. поз.16
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.