РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 83
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
студия Тодорова, Б. Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 56, ISBN 978-619-7071-48-1.
статия Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
статия Todorova B., T.Stefanova. System of Problematic Tasks in Biomechanics.// “Physika Makedonica”, 2008, No 58, ISSN 1409-7168.
статия Todorova, B. Training Technology in Creativity Found on Basic Principles of Natural Objects.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 447-460, ISSN 1314-7277.
статия Todorova, B. On Students’ Motivation for Training at University of Ruse Tracked in the Context of the Main Functions of Education.// Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, 2016, No Volume 14, pp. 460-470, ISSN 1314-7277.
статия Ангелова-Барболова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофрения - част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Списание „Science & Technologies”, Издание на СУ-Стара Загора, 2012, брой II, стр. 155-159, ISSN 1314-4111.
статия Ангелова-Барболова, Н.С., Стефанова Т.Ж., Тодорова Б.И. Медицинские и образовательные стандарты в Республике Болгарии ─ основу для повышения качества медицинской помощи.// «СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», 2011, брой 3, стр. 123-126, ISSN 978-5-43530011-6.
статия Стефанова Т., Св. Стоянов, Б. Тодорова, Д. Роева. Концепция за дистанционен курс “Физика, техника, технологии” за студенти от начална училищна педагогика.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 5 “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2, стр. 131-135, ISSN 1311-9184.
статия Стефанова, Т.Ж., Н.С. Ангелова-Барболова, Б.И. Тодорова. Идейный проект виртуальной лаборатории для обучения медицинских сестер в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии.// Теория и практика современной науки: материалы ІV Международной научно-практической конференции, 2011, брой 4, стр. 623-627, ISSN 978-5-91891-106-8.
статия Тодорова, Б. Относно изучаването на светлината и нейното значение за глобалното човешко познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2016, брой 7, стр. 165-169, ISSN 1314–1791.
статия Тодорова, Б. Прилагане на систематизирана процедура на познание при изучаване на основни понятия от биофизиката и биомеханиката.// сп. „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2014, брой 4, стр. 74-79, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова, Б. Система за диагностика и оценка на познавателни и творчески умения.// сп.„Педагогика“, 2014, брой 3, стр. 401-412, ISSN 0861-3982.
статия Тодорова, Б. Биомеханиката като научна теория и учебна дисциплина в аспекта на теоретичното обобщение.// „Известия на Съюза на учените – Русе“, серия 4 “Медицина и екология“, 2013, брой 3, стр. 52-60, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова, Б. Методи за стимулиране на творческото мислене в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 132-140, ISSN 978-954-680-529-4.
статия Тодорова, Б. Онтодидактическият подход на теоретично обобщение в обучението по биомеханика за кинезитерапевти.// СУБ – Благоевград, Годишник “Наука – Образование – Изкуство”, 2007, брой І, част 1, стр. 140-146, ISSN 978-954-680-529-4.
статия Тодорова, Б. И., Зл. Д. Ангелова. „Огънят" като понятие в контекста на единното познание.// Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии", 2018, брой 9, ISSN ISSN 1314–1791.
статия Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Адаптиран подход за прилагане на мисловни карти в обучението по кинезиология, основан на система от принципи на природни обекти.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия 4 "Медицина и екология",, 2017, брой 7, стр. 56-62, ISSN 1311 – 1078.
статия Тодорова, Б., Ив. Стефанова. Анализ върху елементи от демографския, социалния и мотивационния профил на студенти, приети за обучение по здравни специалности в Русенския университет.// Известия на Съюза на учените – Русе, серия 4 „Медицина и екология“, 2016, брой 6, стр. 50-58, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова, Б., Н. Ангелова-Барболова. Самооценка на студенти върху общи компетенции, свързани с творчеството – анкетно проучване.// сп. "Педагогика", 2013, брой 4, стр. 583-595, ISSN 0861-3982.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.