РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
статия Alipieva, D. (2015), Identity and temporal perspective of adolescents with high achievements at school”.// Journal of Education, Culture and Society, 2015, No 2, pp. 171-183 (Impact factor: 92 /2015, Journal of Education, Culture and Science)
статия Алипиева, Д. Тренинг: Разрешаване на конфликти без насилие.// сб. "„Интерактивни методи на обучение и възпитание“, 2014, брой 1, стр. 99-109
статия Алипиева, Д. Кроскултурен анализ на атрибутите на идентичността при юношите.// Сборник по Проект № 2014 - ФПНО- 04, 2014, брой под печат
статия Алипиева, Д. Надарените деца – стимул или проблем за българското образование?.// сп. "Педагогически новости", 2013, брой бр.1, стр. 79-88
статия Алипиева, Д. Идентичност и постижения през ранна тийнейджърска възраст.// Психологични изследвания, Институт по психология, БАН, 2008, брой 2, ISSN 1311-4700.
статия Ванева, В., Carl Wallhuter,Д. Алипиева. Сравнително образование и интеркултурна компетентност..// Стратегии, 2011, брой 5-6, стр. София, ISSN ХХХХ231.
статия Петрова, П., Алипиева, Д. Петрова, П., Алипиева, Д., „Създаване на психология на успеха в класната стая“,сп. „Педагогически новости“, Русе, 2016 /под рецензиране/.// Педагогически новости, 2016, брой 1
доклад Alipieva, D. Art-therapeutic Techiques for Psychological Support of Gifted Children and Adolescents. IN: Proceedings Book of 1st International Conference on Advances of Science and Art, Istanbul, Turkey, 2017
доклад Alipieva, D. Roma Families and Bulgarian School. IN: 9th International Balcan Educational and Science Congress -16-18 October 2014, Edirne, Turkey, 2014, pp. 570-575
доклад Алипиева, Д. Взаимоотношение на Его-състоянията при студенти от педагогическите специалности. В: Сборник доклади от ХVІ Международна научна конференция "Приложна психология и социална практика", Варна, 2017, стр. 359-375
доклад Алипиева, Д. Агресията върху взаимоотношенията – феминизираният вариант на агресивния акт. В: Българо-френска научно-практична конференция на тема „Превенция на насилието в ежедневието, София, 2016
доклад Алипиева, Д. Значение на Его-състоянията Родител, Възрастен и Дете за избора на учителска професия. В: Сборник доклади от Научна конференция на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2016
доклад Алипиева, Д. Проблеми при идентифицирането на надареността и на подкрепата на учениците с изявени способности в училище. В: , Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, Варна, 2015, стр. 473-488
доклад Алипиева, Д. „Психосоциални особености на надарените деца и юноши“ (под печат). В: сборник с научни трудове от Международна научна конференция "Психология и общество" по повод 10-годишнината от създаване на професионално направление "Психология" в Пловдивски университет "Паисий Хиле, Пловдив, 2014
доклад Алипиева, Д. „Идентичност и времева перспектива при юноши с постижения в разнообразни академични области“. В: Международна научна конференция „Приложна психология: възможности и социална практика, 2014, Варна, 2014, стр. 455-468
доклад Алипиева, Д. Атрибуции за постижения при подрастващи. В: Научни трудове на Русенски университет – 2013, том 52, серия 6.2., Русе, 2013, стр. 132-137
доклад Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през юношеството. В: Студентско-докторантска научна сесия на Русенския университет, Русе, 2012
доклад Алипиева, Д. Статуси на идентичността (апробация на въпросника EIS на Allan Tan и колеги в извадка от български юноши на възраст 11 – 18 г.). В: Научни трудове на Русенски университет, том 50, серия 6.2., Русе, стр. 55-63, 2011
доклад Алипиева, Д. Фактори за формиране на идентичността през ранното юношество. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, ISBN 1311-3321.
доклад Алипиева, Д. „Влияние на механизмите и източниците на самоопределението върху изграждането на идентичността. Култура и контекст”,. В: Сборник с научни трудове от Русенска конференция, том 46, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.