РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
статия Nikolov D., M. Nikolova. RESEARCH ON THE OPTIMUM TEMPERATURE REGIME FOR VACUUM OXY-NITROCARBURIZING OF AISI D2 STEEL.// Scientific Technical Journal, 2015, No 3, pp. 29-33, ISSN 2367-749X.
статия Nikolova Maria, Danail Nikolov, Bora Derin, Emil Yankov. Effect of Vacuum Oxy-nitrocarburizing on the Microstructure of Tool Steels: An Experimental and Modelling Study.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, 79403011 DOI: 10.1051/matecconf/20179403011, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.15 /2017, http://www.scimagojr.com)
статия Николов Д., М. Николова, Пл. Данев, Ив. Дермеджиев. Нов поглед върху термичното обработване на инструментални стомани преди и след азотиране и оксикарбонитриране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой книга 2, 21, стр. 15-18, ISSN 1312-8612.
статия Николов Д., Николова М. Структура и някои свойства на твърдофазно борирани с феробор инструментални стомани.// Mашиностроение и машинознание 15, год.VII, 2012, брой книга 1,, стр. стр. 39-45, ISSN 1312-8612.
доклад Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl, Nikolov D. R.,. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part I. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
доклад Danev Pl. S., Nikolova M. Pl, Balcheva M., Nikolov D. R. Strain Hardening Effect During Heat Treatment after Oxicarbonitriding, Part II. IN: Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference „Modern Technologies in Manufacturing”, 4th – 5th October Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2007, ISBN 973-9087-83-3.
доклад Николов Д. Възможности на вакуумно оксикарбонитриране на инструментални стомани. В: Студентска научна сесия на РУ, Русе, 2014, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.