РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Позиции за реализация на вокалите и консонантите в съвременния български език с оглед компютърно моделиране на реч. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
студия Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
статия Baeva D. Developing creativity and critical thinking with the help of visual programming.// Knowledge society, 2015, No 2, pp. 42, ISSN 2367-7198.
статия Baeva D. C. A study on the effectiveness of educational interactive multimedia integration in the process of foreign language teaching.// Sociosphere, 2017, No 1, pp. 97-103, ISSN 2078-7081.
статия Baeva D. C. Translating a SQL applivation data to semantic web.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12 - 5, pp. 75-80, ISSN 1314 - 3077.
статия Baeva D. C. The interactive multimedia as a language learning resource on the initial level of language acquisition.// Paradigmata poznání, 2014, No 3, pp. 90-92, ISSN ISSN 2336-2642.
статия Baeva D., I. Ivanov. GRAPHIC EDITOR WITH NATURAL-LANGUAGE INTERFACE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 74-81
статия Baeva D., S.Marinova. Semantic web in e-commerce.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No Book 5, pp. 98, ISSN ISSN 1314-3077.
статия Баева Д., Д. Цонева. Подбор на езиков материал с оглед използване съвременни ресурси за формиране на фонематичен слух при чуждоезиковото обучение.// Сб. Научни трудове, Русенски университет, 2010, брой Т.49, Серия , стр. с. 13 – 17
статия Баева Д.Ц. Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение.// Педагогика, 2016, брой 5, стр. под печат, ISSN ISSN 0861 – 3982.
статия Баева, Д. Система упражнения за слухово възприемане на фонеми в начален етап на обучение по чужд език.// Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, брой 1, стр. с. 191 – 198, ISSN ISBN 978–954–07–3.
статия Баева, Д. За интегриране на образователната интерактивна мултимедия в чуждоезиковото обучение.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Силистра, 2011, брой 1, стр. 310-322, ISSN 978–954–846.
доклад Baeva D. MANAGEMENT OF GRADUATE STUDENT’S THESIS WRITING THROUGH A SPECIALIZED SOFTWARE SYSTEM. IN: 7th International Conference, International Scientific Publications, Science Events Ltd, 2016, pp. 336-341, ISBN ISSN 1314-7277.
доклад Baeva D. Learning theories in computer-assisted foreign language acquisition. IN: Инновации и современные технологии в системе образования, Материалы III международной научно - практической конференции 20 – 21 февраля 2013 года, Прага, V ě decko vydavatelsk é centrum « Sociosf é ra - CZ », 2013., 2013, pp. 139-144, ISBN 978 - 80 - 87786.
доклад Baeva D. Main problems at integrating educational interactive multimedia in the foreign language teaching on a phonological level of language acquisition. IN: Proceeding of the Eighth International Conference INTERNET EDUCATION SCIENCE IES-2012, Vinnytsia VNTU, Укладання, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2012, pp. 60-61, ISBN 978-966-641.
доклад Baeva D., S. Marinova. Application of Communication Tools for Virtual Marketing among Buyers of Furniture from Bulgaria and Romania. IN: International Scientific Conference Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Sofia, The Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2017
доклад Marinova S. Tz, D. Baeva. Firms' Online Catalogues - Provoking Interest In Customes. IN: V international scentific vonference, Prague, Vedecko vydavatelske centum, 2015, pp. 42-46, ISBN 978-80-87966-89-1.
доклад Баева Д. Лингводидактичен модел за чуждоезиково обучение с интегриране на компютърни технологии. В: Майски научни четения, Силистра, Издателски център РУ, 2014
доклад Баева Д. Ц. Съвременни форми на обучение в информационното общество. В: Педагогически новости, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2015, ISBN ISSN 1314-7714.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.