РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 36
статия Konstantinova D. The role of health care in social services for people with disabilities.// Първа конференция с международно участие, Варна,, 2016, No 1
статия Konstantinova D. DEVELOPMENT OF LONG-TERM SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN BULGARIA.// Science&Technologies, 2016, No 6, pp. 96-99, ISSN 1314-4111.
статия Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
статия Драганова Д. Демографски и клинико - социални особености на пациенти с психични заболявания,.// Здравни грижи, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
статия Драганова Д. Значение на участието на медицинската сестра в психосоциалната рехабилитация в услуги в общността за повишаване качеството на живот на психично болни.// сп. Здравни грижи, 2014, брой бр 1
статия Драганова Д. Формиране на социална съпричастност и гражданска позиция при обучението на медицински сестри.// Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2013, брой том II,, стр. стр. 76-78, ISSN 978-954-490-404-3.
статия Драганова Д. Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация.// Научни трудове на Русенски университет, 2013, брой том 52, сери, стр. 96-99
статия Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип.// Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, 2015, брой Г XVIII, стр. 11-15, ISSN 2534-9392.
статия Драганова Д., Н. Ангелова-Барболова. РАЗВИТИЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В ПСИХИАТРИЯТА.// Известия на СУ Варна, 2013, брой 2 том ХVІІІ, стр. 71-76
статия Константинова Д. Мястото на здравните грижи в социалните услуги за хора с увреждания.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 10-13, ISSN 1312 2592.
доклад Bilyana Velikova Daniela Draganova. CHANGES IN THE SPECIAL NURSING CARE FOR AGEING PEOPLE WITH MENTAL PROBLEMS. IN: СНС, Русе, 2018 - под печат, Русе, 2018
доклад Daniela Konstantinova Draganova, Nikolina Angelova-Barbolova. THE CHALLENGES FOR THE PROVISION OF CARE FOR HOSPITALS WITH DEMENTION.. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр. 703-7, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
доклад Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Ivanichka Serbezova,Despina Georgieva,Danela Draganova. Assessment of applied competence after using video algorithms for injection tecnique among medical students. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House,"Mircea cel Batran" Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
доклад Konstantinova,D., Yul.Georgieva,G.Darakeva. THE DIFFERENT FACES OF DEMENTIA AND THE SPECIFICS OF PATIENT CARE. IN: РУ "Анг. Кънчев" и СУБ, Русе, 2017
доклад Nevin Ahmedova Kyazimova, Sibel Aydan Mustafa, Daniela Konstantinova. BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER. THE ROLE OF THE NURSE IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF THE DISEASE. IN: СНС, Русе, 2018 - под печат, Русе, 2018
доклад Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova Draganova. BURNOUT SYNDROME IN MENTAL HEALTH PROFESSIONALS – PSYCHIATRISTS. IN: Seventeenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE - под печат, Budva, Montenegro, (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, pp. vol. 23.2, pр.438-43, ISBN ISSN 2545-4439, 1.
доклад Nikolina Angelova-Barbolova, Daniela Konstantinova, Despina Georgieva. The role of social support in the prevention of professional stress and burnout of medical professionals. IN: 56th Science Conference of Ruse University,, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN ISBN 1311-3321..
доклад Serbezova, I.,D.Konstantinova, Ts.Hristova. Role of health care professionals in neonatal jaundice. IN: Sea-conf 2017, 3 international conference, Constanta,, ,,Mircea cel Batran, Publishing House Constanta, 2017, pp. 165-168, ISBN 1454-864X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.