РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
монография Генов, Г., Д.Донева, Е. Панушев и др. Икономически механизми и инструменти на европейската екологична политика, В: “ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”, Отг. ред. Георги Генов.. София, “Албатрос”, 2000, ISBN -.
монография Д Донева. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. В. Търново, Фабер, 2001, стр. 156, ISBN 954-9541-93-5.
монография Донева Д. Макроикономическа стабилност в условията на европейска интеграция на новите страни членки на Европейския съюз, В: “МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНОСТТА В НОВИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”. В. Търново, Фабер, 2010, стр. 194, ISBN 978-954-400-288-6.
статия Dafina Georgieva Doneva. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BULGARIA..// Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, 2014, No Issue 35., pp. 190–199, ISSN ISSN 2078–4333..
статия Doneva D. Recent Economic Development and Environmental Policy Challenges in Bulgaria.// NISPAcee, OCCASIONAL PAPERS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY, 2002, No Volume III, , pp. 11-21
статия Doneva D. V. Pirimova. Dynamics of General and Environmental Protection Investments and the Prospects for Bulgaria's Economic Growth.// SSRN ELECTRONIC PAPER COLLECTION, 2003, No 2
статия Д Донева. Енергетика и околна среда: намаляване на бремето на замърсяването.// ИКОНОМИКА, 2002, брой 5
статия Д. Донева. Пазарни промени и екологични решения в енергийния сектор на Европейския съюз.// Алтернативи, 2002, брой 1-2
статия Донева. Динамика на общите и екологични инвестиции и перспективи на растежа в България.// ДиалоГ, 2002, брой 3
статия Донева Д. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище.// МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, 2000, брой 4
статия Донева Д. Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия.// ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 1998, брой 1
статия Донева Д. Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда.// Икономическа мисъл, 1997, брой 3
доклад Dafina Doneva. Current trends in sustainable economic and social development in Bulgaria. IN: Second International Scientific Conference ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OFINTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENTS, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013, Lviv, Ukraine, 2013
доклад Doneva D. EU Regional Policy Principles and Their Implementation in Bulgaria. IN: READINESS OF THE CANDIDATE COUNTRIES FOR THE EU REGIONAL POLICY, Conference Almanac, Bratislava, 2004
доклад Д.Донева. Фискалната политика на България в условията на глобална икономическа криза. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема: „ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ГЛОБАЛНА КРИЗА, София, ГорексПрес, 2010
доклад Дафина Донева. Розходи за социална защита и неравнество в България. В: Национална научна конференция по Политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, Издателски център към РУ "А. Кънчев", 2016, стр. 128-134, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Донева Д. Българската енергетика и екологичните изисквания на Европейския съюз,. В: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА – 2007, Международна научно-практическа конференция, София, ГорексПрес, 2006
доклад Донева Д. Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция. В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 2003
доклад Донева Д. Финансиране на екологичните инвестиции в процеса на присъединяване към ЕС. В: БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, В. Търново, 2002
доклад Донева Д. Динамика на разходите за опазване на околната среда в периода на икономическите реформи. В: БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – ИКОНОМИЧЕСКА, ПРАВНА И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, В. Търново, 2002
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.