РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Pencheva V., D. Grozev. Time’s Movement Model for Taxis During the Client Requests.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No N12 (166) ч.
статия Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
доклад Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
доклад Grozev D., D. Miteva, D. Topchu. Assessment of CO2 emissions released from the taxi vehicle fleet in Ruse. IN: Тhe 2nd virtual multidisciplinary conference QUAESTI, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 484-487, ISBN 978-80-554-0959-7.
доклад Miteva D., D. Grozev, V. Pencheva, А. Аsenov. Survey of passenger flows in taxi transportations under the conditions of city of Ruse. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 59-62, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Miteva D., V. Pencheva, D. Grozev. The role of key indicators for an assessment the quality of transport service in taxi transportations. IN: The 3rd International virtual conference THOMSON, Slovakia, 2015, pp. 168-171, ISBN 978-80-554-0866-8.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, D. Miteva. Survey the impact of taxi automobiles onto the street traffic in city of Ruse. IN: Scientific forum „Challenges in engineering and information science” - CEIS, Sinaia, Romania, 2015, pp. 20-23, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, E. Savev, P. Gagova. Analysis of the taxis' operating conditions in the city and determination of the technical parameters of the electric vehicles. IN: 2nd European Conference of Mechanical Engineering (ECME '11), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spaine, 2011
доклад Грозев Д. Времеви модел за превоз на пътници с таксиметрови автомобили по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д. Сравнително изследване и оценка на вариантите за обществен превоз на пътници по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Грозев, Д. Оценка на вариантите за работа на таксиметров електромобил в условията на град Русе. В: Научни трудове на Русенския университет 2011, Русенски университет, 2011
доклад Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Изследване на каналите за разпространение на неформална потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 209-2012, ISBN ISSN 1313-955X.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Методика за изследване на неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 201-204, ISBN ISSN 1313-955X.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Изследване на ефекта от неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 205-208, ISBN ISSN 1313-955X.
доклад Пенчева В., Белоев Хр., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване тенденцията за използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса. В: Научен семенар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия”, Русенски университет - Български пощи, 2009, стр. 70-74
доклад Пенчева В., Грозев Д. Някои елементи на системата за регулиране на таксиметровата дейност в Р. България. В: Научни трудове на Русенския университет 2009, Русенски университет, 2009
доклад Пенчева В., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване режима на работа на таксиметровите автомобили в условията на град Русе и оценка на възможни решения за използване на алтернативни на автомобилите с ДВГ транспортни средства. В: НТК ЕКО-Варна’09 Златни пясъци, Варна, 2009
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.