РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия Pencheva V., D. Grozev. Time’s Movement Model for Taxis During the Client Requests.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No N12 (166) ч.
статия Митева Д., В. Пенчева, А. Асенов, Д. Грозев. Възможности за приложение на метода SERVPERF за оценка качеството на таксиметровите услуги.// Известия на съюза на учените – Русе, 2015, брой 12, стр. 9-16, ISSN 1311-106X.
доклад Asenov A., D. Grozev, V. Pencheva, D. Simeonov. Influence of changing economic situation on the condition of taxi services in Ruse. IN: MVK’10. Nitra, Slovakia, Nitra, Slovakia, 2010, pp. 39-44
доклад Grozev D., D. Miteva, D. Topchu. Assessment of CO2 emissions released from the taxi vehicle fleet in Ruse. IN: Тhe 2nd virtual multidisciplinary conference QUAESTI, Zilina, Slovakia, 2014, pp. 484-487, ISBN 978-80-554-0959-7.
доклад Miteva D., D. Grozev, V. Pencheva, А. Аsenov. Survey of passenger flows in taxi transportations under the conditions of city of Ruse. IN: Scientific forum on innovative trends in engineering and science - SFITES, Kavala, Greece, 2015, pp. 59-62, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Miteva D., V. Pencheva, D. Grozev. The role of key indicators for an assessment the quality of transport service in taxi transportations. IN: The 3rd International virtual conference THOMSON, Slovakia, 2015, pp. 168-171, ISBN 978-80-554-0866-8.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, D. Miteva. Survey the impact of taxi automobiles onto the street traffic in city of Ruse. IN: Scientific forum „Challenges in engineering and information science” - CEIS, Sinaia, Romania, 2015, pp. 20-23, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Pencheva V., А. Аsenov, D. Grozev, E. Savev, P. Gagova. Analysis of the taxis' operating conditions in the city and determination of the technical parameters of the electric vehicles. IN: 2nd European Conference of Mechanical Engineering (ECME '11), Puerto De La Cruz, Tenerife, Spaine, 2011
доклад Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Boril IVANOV, Kamen IVANOV, Dimitar GROZEV. THE DANUBE RIVER, INTERMODALITY AND MULTIMODALITY. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Velizara PENCHEVA, Asen ASENOV, Dimitar GROZEV, Rositsa ANGELOVA, Ivan GEORGIEV. ANALYSIS OF THE TRAFFIC INTENSITY OF CARGO VEHICLE IN THE BORDER POINTS. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Velizara PENCHEVA, Hristo BELOEV, Dimitar GROZEV, Ivan BELOEV, Asen ASENOV. INVESTIGATING TIME VALUES FOR TAXI SERVICES IN RUSE. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Грозев Д. Сравнително изследване и оценка на вариантите за обществен превоз на пътници по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д. Времеви модел за превоз на пътници с таксиметрови автомобили по маршрута Русе, България - международно летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния. В: Сборник доклади, РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 94-98, ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., И. Белоев, Г. Христов, А. Асенов, Д. Топчу, М. Милчев. Оптимизиране на транспортните разходи за доставка на малки пратки в условията на средно голям град. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 54, Русе, 2015, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Грозев Д., П. Атанасова, И. Белоев, П. Стоянов. Ролята на професионалните клубове за повишаване нивото на усвояване на учебния материал - иновативен метод в обучението на студентите. В: Младежки форум „Наука, Технологии, Иновации, Бизнес“, Пловдив, 2017, стр. 88-92, ISBN 2367 – 8569.
доклад Грозев, Д. Оценка на вариантите за работа на таксиметров електромобил в условията на град Русе. В: Научни трудове на Русенския университет 2011, Русенски университет, 2011
доклад Грозев, Д., Д.Митева, М.Милчев, И.Белоев. Система за категоризация на таксиметровите автомобили. В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 55, Русе, печатна база, 2016, стр. 42-46, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Word-of-mouth information as a factor for selecting a car repair service by persons with different education. IN: BulTrans 2017, под печат, 2018
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Методика за изследване на неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 201-204, ISBN ISSN 1313-955X.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Изследване на ефекта от неформалната потребителска информация относно автомобилните сервизи. В: BulTrans 2016, София, Издателство на Техническия университет – София, 2016, стр. 205-208, ISBN ISSN 1313-955X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.