РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 38
монография Илиев Др. А. Международна пазарна диверсификация. Свищов, АИ Ценов, 2011, стр. 104, ISBN 1310-2737.
студия Дамянов, Ат., Др. Илиев, Н. Йорданов. Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 14, с. 264-290. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 27, ISBN 1312-3815.
студия Захариева Г., Др. Илиев, Г. Стефанов, К. Саркисян-Дикова. Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 305-336. Свищов, АИ Ценов, 2012, стр. 32, ISBN 1312-3815.
студия Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 7, с. 272-303. Свищов, Академично издателство Ценов, 2007, стр. 32, ISBN 1312-3815.
студия Илиев, Д., Илиева, Д., Нейков, Й., Ангелов, Ив. Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика. // Алманах научни изследвания. Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж, Академично издателство, 2015, стр. 235-260, ISBN 1312-3815.
студия Илиев, Др. Анализ на стокообмена на Германия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година, Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследв. Свищов, Академично издателство Ценов, 2012, стр. 25, ISBN 978-954-23-0764-8.
студия Илиев, Др. Нарастваща отвореност на световната икономика, Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 114, с. 131-163. Свищов, Академично издателство Ценов, 2011, стр. 33, ISBN 0323-9470.
студия Марчевски, Ив., Др. Илиев, В. Христова. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 2, с. 156-191. Свищов, Академично издателство Ценов, 2004, стр. 36, ISBN 1312-3815.
студия Марчевски, Ив., Н. Янков, Т. Горчева, Др. Илиев. Изследване състоянието и перспективи за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 12, с. 152-203. Свищов, Академично издателство Ценов, 2002, стр. 52, ISBN 1312-3815.
студия Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация-конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията, Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 9, с. 113-139. Свищов, Академично издателство Ценов, 2009, стр. 27, ISBN 1312-3815.
статия Damyanov, At., Dr. Iliev. On the Length of the Transformation Period in Former Communist Countries.// South-Eastern Europe Journal of Economics, 2006, No 4, pp. 223-232, ISSN 1109-8597.
статия Iliev, D., Ilieva, D. The Impact of Cultural Heterogeneity on the European Integration Process.// Narodnostopanski arhiv, 2014, No 3, pp. 44-59, ISSN 0323-9004.
статия Iliev, D., Ilieva, D., Neikov, Y. The potential for attracting chinese tourists to Bulgaria’s tourist market.// Narodnostopanski arhiv, 2015, No 3, pp. 33-52, ISSN 0323-9004.
статия Дамянов, Ат., Др. Илиев. Измерване на фирмената интернационализация.// Народностопански архив, 2007, брой 3, стр. 13-17, ISSN 0323-9004.
статия Дамянов, Ат., Др. Илиев. Трудната трансформация на България и Балканите.// Икономика, 2006, брой 2, стр. 47-50, ISSN 1314-376X.
статия Дамянов, Ат., Др. Илиев. Експортният песимизъм срещу експортния оптимизъм.// Бизнес управление, 2000, No 2, pp. 44-55, ISSN 0861-6604.
статия Захариева, Г., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова, Г. Стефанов. Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза.// Диалог, 2012, брой 1, стр. 140-159, ISSN 1311-9206.
статия Илиев, Др. Измерението на международния бизнес в публикационната дейност на списание "Бизнес управление".// Бизнес управление, 2011, брой 4, ISSN 0861-6604.
статия Илиев, Др. Диверсифицираните търговски потоци - средство за преодоляване на регионалната зависимост.// Бизнес управление, 2011, брой 2, стр. 59-74, ISSN 0861-6604.
статия Цонева, Ив., Др. Илиев, К. Саркисян-Дикова. Фирмената репутация - важен актив за увеличаване конкурентоспособността на българските фирми.// Диалог, 2009, брой 5, стр. 134-150, ISSN 1311-9206.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.