РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 23
статия Андреев, Д., Д. Иванов. Електромагнитна прахова натоварваща спирачка.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
статия Георгиев Г.Р., Г.С.Георгиев, Е.Павликянов, Д.Иванов. Определяне напрежението на асинхронен генератор посредством планиран експеримент.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1, стр. 53-55, ISSN 0037-1718.
статия Иванов, Д., Н. Ангелов. Стенд за изпитване на редуктори с общо предназначение.// Машиностроене, 1993, брой 3
статия Михайлов, Н., Д. Иванов. Определяне на електромеханичните натоварвания на верижно-планков транспортьор, тип ТБПО-200.// Селскостопанска техника, 1984, брой 7
доклад Андреев, Д., И. Спасов, Ат. Колев, Д. Иванов. Изпитване на червячни редуктори. В: НП конференция "Изпитване и лабораторен контрол на качеството", Варна, Зл. Пясъци, сб. резюмета, 1985
доклад Варамезов, Ст., Н. Михайлов, Д. Иванов. Възможности за приложение на температурната защита на АД в селското стопанство. В: научни трудове на ВИММЕСС, Русе, серия 7, том XXI, 1979
доклад Георгиев, Г., Д. Иванов, Н. Ангелов. Работа на асинхронната машина в режим на автономен източни на ток. В: научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, том 35, 1994
доклад Димитров, Ив., Д. Андреев, Др. Драгнев, И. Кръстев, П. Копчев, Д. Иванов. Върху възможността за ускорено обработване на зъбни предавки. В: научни трудове на ВИМЕСС, Русе, том 21, серия X, 1979
доклад Димитров, Ив., Д. Андреев, Др. Драгнев, П. Копчев, Д. Иванов. Течни уплътнители за херметизация на редуктори. В: научни трудове на ВИММЕСС, Русе, том 21, серия X, 1979
доклад Димитров, Ив., Д. Андреев, Ив. Спасов, Д. Иванов. Изпитване на продукцията. В: национално съвещание, Казанлък, сб. резюмета, 1984
доклад Димитров, Ив., Д. Андреев, Р. Митева, Д. Иванов. Пластмасови плъзгащи лагери в планетните редуктори - средство за намаляване интензивността на шумоизлъчването. В: научни трудове на ВИММЕСС, Русе, том 21, серия X, 1979
доклад Димитров, Ив., Др. Драгнев, Д. Иванов. Задвижване на пречиствателни съоражения. В: първа научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда в разградска област", Русе, 1988
доклад Дочев, В., Д. Иванов, П. Ненов, Н. Николов. Уредба и методика за определяне на коефициента на неравномерност на планетни редуктори. В: научни трудове на ВИММЕСС, Русе, том 21, серия X, 1979
доклад Иванов, Д., Н. Ангелов, Г. Лехов. Изследване на стенд за изпитване на редуктори. В: научна конференция с международно участие "ЕЛМА 93", Варна, 1993
доклад Иванов, Д., Н. Михайлов. Структура и тенденции в развитието на стационарната торопочистваща техника. В: научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, том 28, серия 9, 1986
доклад Михайлов, Н., Д. Иванов, В. Яков. Надеждност на стационарната торопочистваща техника. В: научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1990
доклад Михайлов, Н., К. Габровска, Д. Иванов. Приложение на възобновяеми източници на енергия в промишленото птицевъдство. В: XXIII международна конференция - Птицевъдство 2001, Международен дом на учените "Жулио Кюри", Варна, 2001
учебник Георгиев Г.Р., С.В. Тодорова, Д.Р.Иванов. Електротехника и електроника. Русе, РУ "А.Кънчев", 2008, стр. 185, ISBN 978-954-712-370-0.
учебник С.В.Тодорова, Георгиев Г.Р., Иванов Д.И. Електротехника. Русе, РУ "А.Кънчев", 2008, стр. 132, ISBN 621.3/075.8/.
учебник Тодорова С., Е. Павликянов, Г.Р.Георгиев, Д.Иванов. Елекротехника и електроника. Учебник.. Русе, РУ "А.Кънчев", 2001, стр. 252, ISBN 621.3/075.8/.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.