РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
монография Радев, Д. Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи.. София, Колбис, 2006, стр. 343, ISBN 954-8921-18-9.
студия Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Networking and Telecommunications: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Book Chapter 7.13: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2010, pp. 1631-1647, ISBN 978-1-605.
студия Radev,D., Lockshina,I., Radeva,S. Interdisciplinary and Multidimensional Perspectives in Telecommunications and Networking: Emerging Findings. Book Chapter 16: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2011, pp. 249-266, ISBN 978-1-6096.
статия Ivanova Е., S. Radeva, D. Radev. Rare Events and Quality of Services for IPv6 networks.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, ISSN 1313-3985.
статия Radev, D. Rare Event Simulation for Stochastic Markovian Processes. -.// Известия на съюза на учените Русе, серия 1: Технически науки, 2007, No том 6, pp. 9-15
статия Radev, D., B.Borisov, A. Sojkova. Analysis of Modern Technologies for Dairy – Cow Breeding in Republic of Bulgaria.// Bau,Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Kiel, Deuchland, 1997, No 3, pp. 557-563.
статия Radev, D., Lockshina, I. Advanced Models and Algorithms for Self–Similar IP Network Traffic Simulation and Performance Analysis.// Journal of Electrical Engineering, 2010, No vol. 51, №:6, pp. 341-349
статия Radev, D., Lockshina, I. Self-Similar Simulation of IP Traffic for Wireless Networks.// International Journal of Mobile Network Design and Innovation (IJMNDI), 2007, No vol. 2, N. 3, pp. 2002-2008
статия Radev, D., Lockshina, I. Clustering and Neural Modeling for Performance Evaluation of Mobile Communication Networks.// Journal of Electrical Engineering, 2007, No vol. 58, №:3, pp. 152-160
статия Radev, D., Lockshina, I. Performance analysis of mobile communication networks with clustering and neural modeling.// International Journal of Mobile Network Design and Innovation (IJMNDI), 2006, No vol.1, No3/4, pp. 188-196
статия Radev, D., Lockshina, I., Denchev, V. Queuing Networks in Equilibrium and Markov Chains: Numerical Solution Methods.// World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (WREMSD, 2007, No vol.3, No.3/, pp. 302-316
статия Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic for Wireless IP Networks.// International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking (IJITN), 2009, No Vol. 1, Issu, pp. 71-87
статия Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Evaluation of the Queueing Network Equilibrium Based on Clustering Analysis and Self-organizing Map.// World Review of Science, Technology and Sustainable Development (WRSTSD), 2007, No vol.4, No.2/, pp. 150-160
статия Radev, D., Radeva, S. Artificial intelligence modelling of stochastic processes in digital communication networks.// Journal of Electrical Engineering, 2003, No vol. 54, (9-, pp. 255-259
статия Radeva, S., Paskaleva, I., Radev, D., Panza G. Site Dependent Estimation of the Seismic Strong Motion - Case Study for Sofia Region.// Journal Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2006, No Vol. 41, No:, pp. 395 - 407
статия Radeva, S., Radev, D. Estimation of Sojourn Times in State Dependent Processor-Sharing Queuing Models.// Journal of Electrotechnics and Electronics (E+E), 2011, No 7-8, pp. 24-28
статия Radeva, S., Radev, D. Modeling of Handover Priority Schemes for Broadband Wireless Networks.// International Journal of Applied Research on Information Technology and Computing (IJARITAC), 2010, No Volume1, Iss, pp. 322-335
статия Radeva, S., Scherer, R., Radev, D. Strong Motion Waves Estimation for Seismic Control of Nuclear Power Plant..// Journal of Nuclear Engineering and Design, , Elsevier, 2005, No vol.235, Iss, pp. 1977-1988
статия Radeva, S., Scherer, R., Radev, D. Real-time Earthquake Prediction Algorithms.// е-Work and e-Business in Architecture, Engineering and Constrruction, 2004, No Taylor & Fra, pp. 621-625.
статия Radeva, S., Scherer, R., Radev, D., Yakov, V. Real-time estimation of strong motion seismic waves.// Journal Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 2004, No Vol. 39 (2-3, pp. 297-308
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.