РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 37
статия Gueorguiev, Tz. K., Tonev, D.H, Sotirov, B.S. SIPOC Diagrams- a Solution for Leaner Management Systems.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 36-42, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Gueorguiev, Tz.K., Parvanov, S.D., Sotirov, B.D., Tonev, D.H. Quality costs associated with production of spheroidal graphite iron.// Науково-виробничий журнал Метрологiя та прилади, 2014, No 1, pp. 10-12, ISSN 2307-2180.
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Parvanov, S. D., Sotirov B. D., Tonev, D. H. Application of the ogranoleptic measuring methods in the manufactoring.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 13-18, ISSN 2307-2180.
статия SOTIROV, B., Tonev, D.. Мeasurement uncertainty of simple effective diameter using measuring wires.// Трета национална конференция с международно участие металознание, хидро-и аеродинамика, национална сигурност, БАН, 2013, No 1, pp. 74-80, ISSN 1313-8308.
статия TONEV D., SOTIROV, B. Dimensional reconstruction of rotation surfaces by changing the regular relief by vibratory surface plastic deformation.// Науково-виробничий журнал "Метрологiя та прилади", 2014, No 1, pp. 19-22, ISSN 2307-2180.
статия Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Determining the Percentage of Nonconforming Parts Using the ‘Taits-Markov’ Method and Measurement Systems Analysis.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 42-48, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Tonev, D.H., Sotirov, B. S., Gueorguiev, Tz. K. Using the Possibilities of the Vibratory Surface Plastic Deformation Process as a Method for Machining Surfaces Which are Suitable for Bearing Fits.// Материалы X международной научно-практической конференции, 2013, No 10, pp. 49-56, ISSN 978-5-91891-349-9.
статия Георгиев С., Д. Тонев. Определяне зоната на напрегнато и деформирано състояние при вбиване на деформираия елемент преди процеса на на вибрационното повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, Русе,серия 2, 2004, брой 41
статия Георгиев С., Д. Тонев. Възможности на вибрационното повърхностно пластично деформиране за увеличаване размерите на повърхнините.// Научни трудове, Русе, серия 4, 2001, брой 38
статия Георгиев Ц., Д. Тонев. Възможности за подобряване на качеството, породени от сравнителен анализ между ISO 9001:2000 и „6 сигма”.// Научни трудове, Русе, серия 2, 2004, брой 41
статия Георгиев Ц., Д. Тонев, Г. Георгиев. Анализ на измервателната система (MSA) като елемент от системата за управление на качеството в индустрията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1
статия Георгиев Ц.К., С.Д.Първанов, Д.Х.Тонев. Валидиране на органолептични методи.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади, брой 1,, 2014, брой 1, стр. 525-529, ISSN 1313-9126.
статия Евтимова В., СОТИРОВ, Бр., Тонев, Д. Един подход за управление снабдяването със стоки на търговски обекти.// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Material, 2007, брой № 4-5, стр. 43-45, ISSN 1313-0226.
статия Корийков Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка Fpr чрез редуциране броя на измерванията.// XXIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване”, Созопол, 2013, брой 1
статия Корийков, Ц., Тонев, Д., Сотиров, Б. Оценка на точността на метода за определяне на натрупаната грешка чрез редуциране броя на измерванията.// Научни трудове, Русе, 2013, брой 1
статия Корийков. Ц., Д. Тонев. Определяне на натрупаната грешка на съпката на зъбни колела чрез измерване на радиалното биене и дължината на общата нормала.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 273-275, ISSN 1313-230X.
статия Корийков. Ц., Д. Тонев. Точност на косвен метод за определяне на натрупаната грешка на стъпката на зъбни колела.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, 2013, брой 3, стр. 276-278, ISSN 1313-230X.
статия Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44
статия СОТИРОВ Б. Д., Иванов, С. Г., Тонев, Д. Хр. Развитие и перспективи на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.// XXIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване”, Сборник доклади,, 2014, брой 1, стр. 486-493., ISSN 1313-9126.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.