РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
монография Горанова Евгения. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 140, ISBN 978-954-7593-305.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Горанова Eвгения. Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2015, стр. 40, ISBN 978-954-7593-25-1.
студия Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.
статия Daniela Tuparova Evgenia Goranova Valentina Voinohovska Petya Asenova Georgi Tuparov Iliya Gudzhenov. Teachers' attitudes towards use of e-Assessment – results from survey in Bulgaria.// Social and Behavioral Sciences, 2015, No volume 191, pp. 2236–2240, ISSN 1877-0428. (Impact factor: 0.42 /2014, http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences, Scopus)
статия Evgenia Goranova, Daniela Tuparova, Margarita Teodosieva. One Approach for Development and Assessment of ICT Teachers Competencies in Multimedia Educational Environment - Selected Paper of 4th World Conference on Information Technology (WCIT-2013).// Global Journal on Technology,, 2014, No Vol 5, pp. 184-190
статия Горанова Евг. Синергетичен подход към процеса на обучение по информационни технологии.// Математика и информатика, 2013, брой 5, стр. 463-475, ISSN ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова Евгения. Дидактически аспекти на използване на мултимедийна среда в процеса на обучение.// сп. Образование, 2015, брой 4, стр. 47-62, ISSN 0861-475X.
статия Горанова Евгения. Педагогически и ергономичен подход при разработване на мултимедийна среда за обучение по компютърни науки.// Математика и информатика, 2015, брой 3, стр. 279-289, ISSN 1310 – 2230.
статия Горанова, Евг. Модел на дигитална компетентност на учителите по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 4, стр. 63-80, ISSN ISSN 0861-475X.
статия Горанова, Евг. Използване на програмата Learning Content Development Sysytem в обучението по информационни технологии.// Образование, 2014, брой 5, стр. 5-13, ISSN ISSN: 0861-475Х.
доклад Goranova Evgenia Popandonova-Zhelyazova Ekaterina. RESEARCH ON THE POSSIBILITIES FOR CREATING AN ADAPTIVE MULTIMEDIA TEACHING ENVIRONMENT IN INFORMATION TECHNOLOGIES. IN: 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2015 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 265-270, ISBN 978-84-608-2657-6.
доклад Goranova Evgenia. RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE TRAINING IN COMPUTER SCIENCE THROUGH MULTIMEDIA ENVIRONMENT. IN: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, EDULEARN 15 Proceedings, Web of Science, 2015, pp. 2297-2301, ISBN 978-84-606-8243-1.
доклад Goranova, E., Sv. Tsankov, V. Voinohovska. Benefits of learning through multimedia environment of teachers in computer science. IN: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), ICERI2014 Proceedings, Published by IATED Academy, Web of Science, 2014, pp. 4764-4769, ISBN 978-84-617-2484-0.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska, R. Rusev. RESEARCHING THE COGNITIVE STYLES OF STUDENTS TRAINED IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES THROUGH MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings, Barcelona (Spain), IATED Academy, 2016, pp. 7188-7196, ISBN 978-84-608-8860-4.
доклад Goranova, E., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Analysis of the results of measuring the polar-dependent and polar-independent cognitive style in training pupils in information technology through multimedia learning environment. IN: EDULEARN 2016, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, ISI Conference Proceedings Citation Index, Barcelona (Spain), Published by IATED Academy, 2016, ISBN 978-84-608-8860-4.
доклад Георги Господинов, Евгения Горанова. Приложение на презентационната система Prezi в обучението. В: Научни трудове на Русенски университет "Анген Кънчев" Том, Серия, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Горанова E.Д. Принципы обучения копьютерным технологиям в мультимедийной средe. IN: Международная Научно-практическая конференция «Теоретические и методологические проблемы современного образования» (г. Москва, Россия), Москва, Институт стратегических исследований., 2013, pp. 63-65, ISBN 978-5-91891-291-1.
доклад Горанова Евг. Формиране на показатели за изследване на ефективността на електронното обучение. В: 55 Годишна конфепенция на Русенския университет Интелигентна специализация - Иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, University of Ruse Publishing Center, 2016, стр. 49, ISBN 13113321.
доклад Горанова Евг. Съвместно използване на авторски средства за създаване на електронно учебно съдържание. В: Научни трудове на Русенски университет Том 51, серия 10,, Русе, Русе, 2012, стр. 12-16, ISBN 13113321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.