РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
статия Charmeux, J.-F., Minev, R., Dimov, S., (...), Minev, E., Harrysson, U. Benchmarking of three processes for producing castings incorporating micro/mesoscale features with a high aspect ratio.// Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, No 221(4), pp. 577-589, ISSN 0954-4054. (SJR rank: 0.68 /2012, Scopus)
статия Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov. Grid method for accuracy study of micro parts manufacturing.// Micro and Nanosystems, 2011, No 3, pp. 263-269, ISSN 1876-4029. (SJR rank: 0.161 /2011, Bentham Science Publishers)
статия Velkova, Valentina, Lalev, Georgi M., Hirshy, Hassan, Omar, Fuad, Scholz, Steffen Gerhard, Minev, Ekaterin and Dimov, Stefan Simeonov. Process chain for serial manufacture of 3D micro- and nano-scale structures.// Journal of Manufacturing Science and Technology 4 (4) , pp. 340-346., 2011, No 4 (4), pp. 340-346
статия Гагов В., Е. Минев, Р. Радев. Изследване на нестационарни деформационни процеси с помощта на координатни мрежи.// Машиностроене и машинознание, 2011, брой 13, стр. 36-39, ISSN 1312-8612.
статия Е. Минев, Г. Попов. Компютърно моделиране на механизми на деформационно уякчаване.// ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Русе, Серия "Технически науки", 1998, брой TOM 1, ISSN ISSN 1311-106X.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Влияние на технологичните параметри на REPRAP 3D принтер върху точността и граповостта на получаваните модели.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 29÷32, ISSN 1310-3946.
статия Минев Е., Е. Янков, Р. Минев. Изработване и изгаряне на модели за леене по стопяеми модели от PLA чрез REPRAP 3D принтер.// XXII International Scientific Technical Conference FOUNDRY 2015, Pleven, 2015, брой 12, стр. 33÷36, ISSN 1310-3946.
доклад Gagov V., N. Feschiev, D.-S. Comsa, E. Minev. Strain hardening evaluation by bulge testing of sheet metals. IN: Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Gliwice-Zakopane, Poland, 2003, pp. 331-334
доклад Gagov V., N. Feschiev, E. Minev, B. Tomov. Experimental investigations on the deformability of sheet metals. IN: Proceedings of Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, vol. III, Dublin City University, Ireland, 1995, pp. 1389-1395
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Modelling the Solidification-Structure of Al Micro-Castings as a function of their Aspect Ratio and Mould Pouring Temperature. IN: Multi-Material Micro Manufacture 4M2008, Cardiff, Whittles Publishing Ltd., 2008
доклад J-F. Charmeux, R. Minev, S. Dimov, E. Minev. Metallographic Investigation and Solidification-Structure Modelling of Al Micro Castings. IN: 4M2007 Conference on Multi-Material Micro Manufacture 3-5 October, Borovets, Bulgaria, Whittles Publishing, 2007
доклад Minev E. Research and Commercial Application of Focused Ion Beam. IN: Challenges in Engineering and Information Science (CEIS 2015), Sinaia, Romania, Ruse, Bulgaria, Parnas Publishing House, 2015, pp. 3-6, ISBN 978-954-8483-35-3.
доклад Minev E, E. Yankov, R. Minev. The RepRap 3D Printers for metal Casting Pattern making - Capabilities and Application. IN: On Innovative Trends in Engineering and Science (SFITES 2015),, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, pp. 122-127, ISBN 978-954-8483-35-6.
доклад Minev E, Popov KB, Minev R. Grid Method for Improving the Accuracy of Layer Based RP Parts. IN: 11th National Conference on Rapid Design, Prototyping and Manufacturing, Lancaster, UK, Lancaster University, Lancaster, 2010, pp. 163-171, ISBN 978-0-9566643-0-3.
доклад Minev E., K. Popov, R. Minev, S. Dimov, V. Gagov, M. Packianather. Utilizing a grid method for accuracy study of micro SLA parts. IN: Proceedings of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 254-260
доклад Minev R, Vella P, Brousseau EB, Dimov SS, Minev E, Matthews C. Methodology for capability maturity assessment of MNT chains. IN: Sixth International Conference on Multi-Material Micro Manufacture (4M2010), Bourg en Bresse and Oyonnax, France, Research Publishing, 2010, pp. 141-146
доклад Minev,R., N.Bencheva, Y.Ruseva, E.Minev. Microsystems and Nanotechnologies – Training Opportunities in the Context of Romanian-Bulgarian Transborder Cooperation. IN: Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET, York, GB, 2014
доклад Samuel Bigot, Minev R, Minev E. How to implement the grid method analyses for capability studies of MNTs. IN: In proceeding of: 9th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Singapore, Research Publishing, 2014
доклад Tomov B., V. Gagov, N. Feschiev, E. Minev. Some applications of the coordinate grid method at sheet metal testing. IN: Proceedings of 9th Machine Tool Conference, vol. 9, Bucharest, Romania, Politechnica University of Bucharest, 1994, pp. 264-269, ISBN 973-31-0633-8.
доклад Vella P, Dimov S, Whiteside B, Brousseau EB, Tuinea-Bobe C, Gant C, Minev E, Petkov PV. Validation of a new process chain for producing bulk metallic glass replication masters with micro and nano-scale features. IN: In proceeding of: 10th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, (4M2013), San Sebastián, Spain, Research Publishing, 2013, pp. 341-346, ISBN 978-981-07-7248-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.