РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 86
монография Папазов, Е. Стратегически мениджмънт. Русе, ПБ при РУ “А. Кънчев”, 2004, стр. 1-130, ISBN 954-712-244-4.
студия Hofbauer, G., Hofbauer, K., Sangl, A., Papazov, E. Innovationsmanagement Zwischen Exploration und Exploitation. IN: Arbeitsberichte – Working Papers, Heft Nr. 41(Referred in Google Scholar). Germany, Technische Hochschule Ingolstadt, 2017, pp. 1-44, ISBN 1612-6483.
студия Papazov, E. Cluster-based Strategies for Economic Development in Bulgaria, IN: Wissenschaft und Forschung - Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge zur Forschung. Germany, Uni-Edition, Berlin, 2015, pp. 145-156, ISBN 978-3-944072-34-0.
студия Papazov, E. Investment: Conceptual Problems and Calculations. IN: Master of International Business Informatics Handbook. Bucharest, Editura ASE, 2003, pp. 147-164, ISBN 973-594-313-1.
студия Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
студия Папазов, Е. Подходи към стратегическия анализ при планирането на мезоикономически структури. Русе, Примакс, 2007, стр. 1-22, ISBN 978-954-9972-85-6.
студия Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
статия Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Internal Control Activities in Small Turkish Companies.// Management: Journal of Contemporary Management Issues, 2017, No 22, pp. 69-83, ISSN 1331-0194. (SJR rank: 0.223 /2016, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com/)
статия Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – Access to Success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559. (SJR rank: 0.22 /2014, SCOPUS, Web of Science, http://www.scimagojr.com)
статия Mihaylova, L., Papazov, E. Strategic Outsourcing Directions: Examples of Good Practice.// Izvestia, Journal of the Union of Scientists, Varna. Economic Sciences Series, 2018, No 7(3), pp. 101-108, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2018, RePec, EconPapers)
статия Mihaylova, L., Papazov, E. Using Accounting Information for Strategic Decision-Making in a Multi-Segmented Company.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2018, No Vol. 7 (1), pp. 21-33, ISSN 2300-1240. (SJR rank: 0 /2016, ERIH PLUS, Index Copernicus)
статия Mihaylova, L., Papazov, E., Bilgi, I. Traditional and Modern Aspects of the Internal Control in Organizations.// Izvestia – Journal of the Union of Scientists,Varna, 2016, No 1, pp. 91-98, ISSN 1314-7390. (SJR rank: 0 /2016, RePec, EconPapers)
статия Papazov, E. A "Reverse" Approach to Coordination of Strategic and Tactical Financial Decisions for Small Business Growth.// Journal Procedia - Social and Behavioural Sciences, 2014, No 156, pp. 161-165, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, Web of Science)
статия Papazov, E. The Role of Entrepreneurship for Cluster Formation in the Economy.// Review of International Comparative Management, 2011, No Vol.12 (4), pp. 839-846, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 4.67 /2010, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X. (SJR rank: 0 /2012, ClarivateAnalytics, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Yuksekogretim%20Dergisi)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction Bbetween Tactical and Operational Planning: Evidence from the Bulgarian Corporate Reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 1-7, ISSN 1583-624X.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of International Comparative Management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458. (SJR rank: 4.67 /2010, RePec, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the Growth-Share Model for Planning Purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167. (SJR rank: 3.47 /2009, RePec, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an Own Business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the Labyrinth of Bulgarian Business (Case Study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.