РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 40
студия Папазов, Е. Подходи към стратегическия анализ при планирането на мезоикономически структури. Русе, Примакс, 2007, стр. 1-22, ISBN 978-954-9972-85-6.
студия Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
статия Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – access to success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559-SCOPUS. (SJR rank: 0.22 /2014, http://www.scimagojr.com)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction between tactical and operational planning: evidence from the Bulgarian corporate reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 7, ISSN 1583-624X.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of international comparative management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the growth-share model for planning purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an own business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the labyrinth of Bulgarian business (Case study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Accountancy-Based Sources of Information for Planning Purposes in SMEs.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016, No 5(1), pp. 173-183, ISSN 2300-3065. (Impact factor: 8 /2014, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, ELSEVIER)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Using systematic planning tools for strategy rethinking of SMEs in hard times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972.
статия Todorov, K., Papazov, E. A Successful Model of Entrepreneurship Education and Training in Transition Countries: the Example of Bulgaria.// Journal in Entrepreneurship and Innovation,, 2009, No 1, pp. 145-161, ISSN 1314-0175.
статия Yorgova, Y., E. Papazov. Application of the Resource-Based Strategy in Bulgarian Companies: Empirical Evidences.// Annals of "Eftimie Murgu" University Resita, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 392-403, ISSN 2344 – 6315.
статия Папазов, Е., Михайлова Л. Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реакция.// Известия на Икономически университет – Варна, 2011, брой 2, стр. 122-127, ISSN 1310-0343.
статия Папазов, Е., Михайлова, Л. Балансът на знанията като управленски инструмент: основни характеристики и анализ на добри практики.// Електронно научно списание "Авангардни научни инструменти в управлението", 2014, брой 2 (9), стр. 325-332, ISSN 1314-0582.
доклад Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Aspects of the Internal Management Control in Turkey. IN: Proceedings of International Scientific Conference: Science and Technology for Sustainable Maritime Development, 13-14 May 2015, Varna, Bulgaria, Nikola Vaptsarov Naval Academy - Varna, 2015, pp. 179-182, ISBN 978-954-8991-81-0.
доклад Mihaylova, L., Papazov, E. The outsourcing as a strategic decision in SMEs. IN: Zbornik radova. Šesta majska konferencija o strategijskom menadžmentu – Kladovo, Srbija, Beograd, Univerzitet u Beogradu, 2010, pp. 103-112, ISBN 978-86-80987-77-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.