РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 115
монография Факирска Й. Предучилищна педагогика – съвременни проекции и проблеми.. РУ А. Кънчев, ИЦ при РУ „А. Кънчев”, 2012, стр. 168, ISBN 978-954-712-559-9.
монография Факирска, Й. Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните. София, Интерклас, 2009, стр. 136, ISBN 978-954-91016-2-1.
монография Факирска, Й. Детето - нашият домашен любимец. София, НИО, 2000, стр. 112, ISBN 954-9783-24-3.
монография Факирска, Й. Готовност на 5-6 годишните деца за обучение в училище. 1998, 80 с.. София, Макрокосмос, 1998, стр. 80, ISBN 954-8917-13-0.
монография Факирска, Й., Р. Милянкова. Предучилищното възпитание в развитите страни. София, Микрокосмос, 1994, стр. 115, ISBN 954-8355-05-1.
студия Fakirska, J. Requirements to proceedings in preschool group. Strategies for policy in science and education – Summaries,. София, НИО, 1998, pp. 26-27, ISBN 00.
студия Факирска, Й. Информационни компютърни технологии в детската градина. В: Компютърни дидактични игри в детската градина (методически насоки). Русе, РУ, 2012, стр. 2-25, ISBN 123.
студия Факирска, Й. Превенция на насилието в предучилищна възраст. – Педагогика,. сп. Педагогика, 3, МОН, 2011, стр. 40-64, ISBN 0861-3982.
студия Факирска, Й. Система на работа в подготвителена група за училище - Иновации, N2. София, НИО, 1997, стр. 36, ISBN 1310-9030.
студия Факирска, Й. Особености във възпитанието и развитието на децата от домовете за деца от предучилищна възраст. - Резонанс,2,. София, НИО, 1997, стр. 36., ISBN 1310-9413.
студия Факирска, Й. и др. Strategie National lors de l’utilisation des ordinaters dans l’ enseignmemt. Sofia. София, НИО, 1988, ISBN 000.
студия Факирска, Й., Г.Близнаков, Д. Лазаров и др. Българското училище на 21 век. София, Тилиа, 1995, стр. 71, ISBN 000.
статия Fakirska, Y. At the school threshold - new approach to children's preparation for school.// Scientific Bulletin - Education Sciences Series, 2011, No 1, pp. 92-108, ISSN 1584-5915.
статия Факирска, Й. Възпиране на детската агресия чрез умения на емоционалната интелигентност.// Педагогически новости, 2013, брой 1, стр. 67-78, ISSN 1314-7714.
статия Факирска, Й. Информационните технологии за развитие на емоционалната интелигентност у 5-7-годишните деца.// Педагогически новости, 2012, брой 1, стр. 3-12, ISSN 1314-7714.
статия Факирска, Й. Изменение форм или разумное использование современных образовательных технологии в детском саду..// Современный детский сад , Москва., 2011, брой 1, стр. 47-55, ISSN 2221-1608.
статия Факирска, Й. Предучилищното образование на деца на мигранти в България..// Предучилищно възпитание,, 2009, брой 5, стр. 15-19, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности..// – Предучилищно възпитание,, 2009, брой 1, стр. 17-25, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 7, стр. 22-27, ISSN 0204-7004.
статия Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище.// Предучилищно възпитание, 2004, брой 9, стр. 29-33, ISSN 0204-7004.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.