РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
доклад Stefanov G. Supervison in foster care. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Trakia University, Trakia Journal of Sciences, 2014, pp. 478-483, ISBN 1313-7069.
доклад Стефанов Г. Изследване на развитието на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Русе, при междинна оценка на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2012. В: Сборник с доклади, Сборник доклади на студентска научна сесия 2013, РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 46-50, ISBN 1311 3321.
доклад Стефанов Г. Сравнителен анализ на приемната грижа в европейски контекст. В: XXIII Международна научна конференция, Съюз на учените Стара Загора, Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2013, стр. 52-56, ISBN 1314-4111.
доклад Стефанов Г С. Съвременен поглед върху отклоненията в детското поведение. В: Сборник с доклади от научната сесия на РУ за студенти и докторанти, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанов Г С. Социална работа с деца с отклоняващо се поведение – актуално състояние и перспективи. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанов Г С. Мултидисциплинарна научна основа при социална работа с деца с отклоняващо поведение. В: Сборник с доклади на научната конференция на РУ§СУ 2015, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанов Г.С.,. Изграждане на привързаност в условията на приемна грижа. В: Научна конференция РУ§СУ 2012, Сборник научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 8.1, 2012, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанов Г.С.,. Обществени нагласи към социалната услуга „Приемна грижа“ в Община Русе. В: Двадесет и втора международна научна конференция, Международно научно on-line списание, Наука и технологии, Съюз на учените - Стара Загора, 2012, стр. 73-77, ISBN 1314-4111.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.