РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
доклад Iasen Dochev, Georgi Genchev, Plamen Mushakov, Nikolai Gazhev. Efficiency criteria of walste heat recoxery units of direct – contact heat exchangers with active packing. IN: MEIME, Galati, EDITURA, 2009, pp. 237-242, ISBN 978-973-627-442-8.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев, Р. Жечев, Д. Радев, Р. Кочева. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 8–12, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В., Д. Радев, Г. Генчев, П. Мушаков, Ж. Колев. Влияние степента на засенчване на плоски слънчеви колектори върху топлинната им ефективност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, серия 1.2, Русе, 2010, стр. 19–24, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов В.В., Г.Д. Генчев, Е.И. Велева. Проблеми при централизираното пароснабдяване през летния период на годината. В: Научна конференция ЕМФ’98 с международно участие, ТУ-София, том I, Созопол, 1998, стр. 5-11
доклад В. Бобилов Я. Дочев, , Г. Генчев, П. Мушаков. Възможности за повишаване енергийната ефективност на лентова сушилня за каолин тип “Cibec.. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
доклад В. Бобилов, Я. Дочев, Г. Генчев, П. Мушаков. Енергоефективни условия за промишлено съхранение на YSOCIANATE. В: НК на Русенски университет, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
доклад Генчев Г., В. Димов. Използване на диалого-обучаваща програма за органицзиране на производсвени процеси в условия на повишена радиоактивност. В: Научно методична конференция на преподавателите по ГО във ВУА и ПВУЗ, Варна, 1987
доклад Георгиев, Я., И.Илиев, Г. Генчев, П. Мушаков, В. Бобилов. Изследване на топло- и масообменните процеси в контактен икономайзер с тристепенен активен пълнеж. В: НК РУ”А. Кънчев, Том 38, серия 5, Русе, 2001, стр. 53-59, ISBN 1311-3321.
доклад Димов В.,Маджаров С., Г.Генчев. Възможности за осигуряване на нагледност в обучението по превенция и защита от радиоактивна опасност. В: Втора международна конференция, Пловдив, 1998
доклад Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Научна конференция ЕМФ`96., 10-11.10.1996, Сборник доклади т.ІІ, София, 1996
доклад Дочев Я., И.Илиев, Г.Генчев, П. Мушаков. Топлинна ефективност на контактните топлообменници в режими на изпарение и кондензация. В: Сборник доклади, т.2, Научна конференция ЕМФ, ТУ, 1996, ISBN 1310-9405.
доклад Дочев, Я., В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков Н. Гъжев. Критерии за ефективност на процесите в топлообменните апарати тип контактни топлообменници с активен пълнеж (КТАП) за утилизация на отпадна топлина. В: НК на Русенски университет, Русе, 2002, ISBN 1311-3321.
доклад Дочев, Я., И. Илиев, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Върху възможността за внедряване на въздухоподгреватели на топлинни тръби за котел N 3(4) в ТЕЦ “Русе – Изток. В: НК на УХТ, Академично издателство на УХТ-Пловдив, Том XLIX, 2003, стр. 445-451
доклад Илиев И, Я.Дочев, В.Бобилов, Г.Генчев, П.Мушаков. Понижаване температурата на изходящите газове на парогенератор П-62 в ТЕЦ “Марица-Изток-2”. В: Научна конференция на ТУ-София ЕМФ-2002, Созопол, 2002, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., Дочев Я., Бобилов В., Генчев Г., Мушаков П. Възможност за повишаване температурата на нагрявания топлоносител в контактните топлообменници с активен пълнеж. В: Научна конференция ЕМФ`2001, Созопол, 2001, стр. 118-122, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., С. Лазаров, В. Бобилов, Г. Генчев, П. Мушаков. Използване на технология с топлинни тръби за заместващи въздухонагреватели в ТЕЦ”Марица изток-2”. В: ЕМФ`2007 с международно участие, 16-18.09.2007 Созопол, Сборник доклади I том, София, 2007, стр. 83-90, ISBN 1310-9405.
доклад Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Ефективност на инсталацията с топлообменник с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38 в ТЕЦ”Марица изток-2". В: НК на Русенски университет, Русе, Том 44, сер.1, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.
доклад Илиев И., Я. Дочев, В. Бобилов, Г. Генчев И. Илиев, П. Мушаков. Изследване на корозионната устойчивост на топлообменник с топлинни тръби.. В: . НК на Русенски университет, Русе, Том 41, серия 1.2, 2004, стр. 157-161, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.