РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 39
статия Georgieva.D., G.Koleva. Palliative nurse care - education and training.// Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2016, No Vol 2, No 2
статия Koleva, G., D. Georgieva, Y. Stefanov. A conceptual model of an electronic appendix called "Nursing file for palliative care", for training students from the speciality of Nurse.// Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — June 23 - 24, ACM New York, NY, USA ©, 2017, No 1369, pp. 296-301, ISSN 978-1-4503-5234-5.
статия Георгиева Д., Гр. Колева. Клинично наблюдение и оценка на най-често срещаните симптоми при болни нуждаещи се от палиативни грижи.// Здравни грижи, 2016, брой 2
статия Георгиева Д., Гр. Колева, Д. Константинова, Ир. Христова. Сестрински грижи при когнитивни нарушения и деменция.// Ежегодна научна сесия „Дни на науката", Научни трудове СУБ- Пловдив, 2015, 2015, брой серия Г том , ISSN 1311-9427.
статия Георгиева Д., Д. Константинова, Гр. Колева. Прилагане на иновационни подходи за преодоляване на бедността и социалната изолация на възрастни хора с увреждания.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой Number 1,Vol, стр. 206-210
статия Георгиева, Д., Г. Колева, Д. Константинова, И. Христова,. Предипломният стаж значим фактор за бъдещата реализация на медицинската сестра,.// сп. Здравни грижи,, 2016, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1312-2592.
статия Драганова Д., Ир. Христова, Д. Георгиева, Гр. Колева. Социални услуги за възрастни и хора с увреждания и мястото им сред новите социални услуги – резидентен тип.// Ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015, 2015, брой Научни трудо, ISSN 1311-9427.
статия Колева г., Д. Георгиева. Компетентност на медицинската сестра във връзка с прилагането на аналгетична терапия в палиативното лечение.// Известие, 2016, брой бр.
статия Колева Г., Д., Георгиева. Използване на вербални и невербални скали за оценка на болката от медицинската сестра при палиативно болни.// Известие, 2016, брой бр.
статия Колева, Гр., Д. Георгиева. Оценка на риска от възникване на декубитус.// Здравни грижи, 2016, брой 1
статия Константинова Д., Д. Георгиева, Гр. Колева. Зависимост между социален статус и артериална хипертония.// Международно научно on-line списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, 2014, брой Number 1,Vol, стр. 196-200 с
статия Христова, Ир., Д. Георгиева, Гр. Колева, Д. Константинова. Историческо развитие на сърдечната катетеризация.// Научна конференция на СУБ-Пловдив, 2015, брой серия Г, том, ISSN 1311-9427.
доклад Despina Georgieva, Greta Koleva, Irinka Hristova, Bianka Sartalanska. Мotivation and attitude of the health care professionals to research work. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Georgieva D., Koleva G., Hristova I.,. Strtegies for Burnot syndrome prevention in the nurses practice. IN: Booklet of the 55th Science Conference of Ruse University,, Buigaria, Ruse University, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Kameliya Andreeva, Despina Georgieva, Greta Koleva. The significance of antitubercular teams for prevention of tuberculosis. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse, “Angel Kanchev” Univesity of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Koleva G., D., Georgieva, Ts.,Stancheva, S., Ninova,. ATTITUDES FOR CONTINUING EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Koleva, G., I. Hristova. Models of intervention, which are applied by the nurse and aimed at changing the behavior of hypertensives – review. IN: IN: SEA – Conf 2017, 3 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2017
доклад Koleva, G., I. Hristova,D. Georgieva, D. Draganova, I.Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgaria's population for treatment of ischemic stroke via thrombolysis. IN: SEA – Conf 2016, 2 INTERNATIONAL CONFERENCE Constanta, Румъния, Констанца, 2016, ISBN 2457-144Х.
доклад Sabrieva, S., Koleva, G.,. CHRONOMETRATION OF HEALTH CARE SPECIALISTS IN DEPARTMENT NEUROSURGY OF UMBAL-RUSE AD. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, University of Ruse, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Андреева, К., Г. Стоянова, Гр., Колева. Какво е да живееш с множествена склероза. В: Студентска научна сесия на Русенски университет, Русе, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.