РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva,. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Slivarov O., G. Staneva. Studying of vibrations, acting of the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 7, pp. 36-38, ISSN 1313-0226.
статия Slivarov O.,G. Staneva. Studying of noise, acting the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 8, pp. 14-16, ISSN 1313-0226.
статия Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
статия Аврамов, Е., Г. Кадикянов, Г. Станева. Силов анализ на мобилна уредба за изследване на пневматично колело.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2012, брой Технически н, стр. 84-88, ISSN 1311 - 106Х.
статия доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., инж. Комитов Г. Влияние на добавките в маслото върху триботехническите показатели в процеса на сработване.// сп. Механика на машините, 2005, брой кн. 60
статия инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Конструктивно-технологични особености на машините за изпитване на триене и износване при възвратно – постъпателно движение.// сп. Механика на машините, 2003, брой 48
доклад Bozhkov Sl., I. Milenov, At. Gozmanov, G. Staneva, P. Bozhkov. Researching the signals of the automobile electromagnetic actuators. IN: Facta Universitatis Series, Automatic Control and Robotics (FU Aut Cont Rob), 2015
доклад Kadikyanov, G., I. Minkovska, G. Staneva. A Study of the Influence of Some Exploitation Factors on the ATV Stability. IN: TRANSPORT PROBLEMS, Katowice, 2017, pp. 262-269, ISBN 978-83-945717-4-0.
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Божков Сл.,Г. Станева, Г. Тонков. Относно изследване на интензивността на движение на четириклоново кръстовище на територията на гр. Смолян. В: СУБ, Сб. Доклади, Пловдив, 2013, стр. 246-252, ISBN 1311-9419.
доклад Георгиев К., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на налягането на въздуха в гумата върху износването й. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 113-116, ISBN 1313-955Х.
доклад Гергьовски Ст., Д. Данчев, Й. Петков, Сл. Божков, Г. Станева. Компютърен анализ на автомобилен детайл. В: НТ на Плпвдивски Университет "П. Хилендарски", том 39, кн. 4, гр. Пловдив, 2015, стр. 166-171
доклад доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., н.с.инж. Гавазов Св., н.с. инж. Друмев Ст. Изследване и определяне на надеждността на възстановени глави за бутала от дизелови корабни двигатели в процеса на експлоатация. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2005
доклад доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
доклад Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
доклад Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.