РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 110
монография Иван Евтимов. ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда. гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 180, ISBN 978-954-8675-97-0.
студия Иван Евтимов. Изследване върху съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесен трактор. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на техническите науки". Русе, Печатна база на ТУ-Русе, 1991, стр. 33, ISBN ХХХХ.
статия Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Kadikyanov G., D. Lyubenov, I. Evtimov, Y. Ivanov. A Study of Pressures in Pneumatic Tyre Influence on Vehicles Braking Deceleration.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No Issue 7, pp. 29-32, ISSN 1313-0226.
статия Ангелов Б., Сл. Любенов, И. Евтимов. Върху устойчивостта на праволинейното движение на колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия.// Селскостопанска техника, 1992, брой 4-8, стр. 54-60
статия Ангелов Б., Сл. Любенов, И.Евтимов. Влияние на теглителното натоварване върху устойчивостта на праволинейното движение на енергетичното средстео „Славянка”.// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 29-31
статия Евтимов И,. Сл. Любенов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на трактора върху износването на гумите им по ширина.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
статия Евтимов И,. Сл. Любенов, Д.Кацов. Влияние на съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела върху напречното им увличане.// Селскостопанска техника, 1990, брой 4
статия Евтимов И., Р. Иванов. Замърсяването на въздуха и възможности за намаляване дела от автомобилния транспорт.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой 8-9, стр. 44 – 47, ISSN 1313-0226.
статия Евтимов И., Сл. Любенов. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствения шестзвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1
статия Евтимов И., Сл. Любенов. Относно ъгъла на предаване на движението в пространствения четиризвенен кормилен трапец.// Селскостопанска техника, 1987, брой 7, стр. 30-33
статия Евтимов, И. Относно съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесна машина.// Селскостопанска техника, 1996, брой 1
статия Евтимов, И. Определяне функцията на положението на пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 5
статия Евтимов, И. Определяне ъглите на предаване на движението в пространствени кормилни трапеци за кари.// Машиностроене, 1996, брой 6
статия Кацов Д., Сл. Любенов , И. Евтимов. Оценка на стабилизацията на управляемите колела на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 24-27
статия Кацов Д., Сл. Любенов, И. Евтимов. Разпределение на износването по ширината на гумите на управляемите колела на трактора.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 28-32
статия Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Относно критериите за определяне работните срокове на моторните масла.// Химия и индустрия, 1981, брой 3, стр. 104-106
статия Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Изпитване на масло М-10С в двигатели ЗМЗ-53 при действителни работни условия.// Механизация на селското стопанство, 1981, брой 5, стр. 45-46
статия Кереков С., Г. Хрисимов,П. Рашков, И. Евтимов. Опростен метод за обработване на информация от експлоатацията и надаждността на техническите системи.// Техническа мисъл, 1987, брой 2, стр. 17-22
статия Кереков С., И. Евтимов. Методика за прогнозиране ресурса на миешата присадка в моторните масла при редовна експлоатация на двигателите.// Материално техническо снабдяване, 1980, брой 7, стр. 17-19
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.