РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
статия Todorov M., I. Draganov. Equations of elasticity theory in a helical coordinate system.// IISC MECHANICS, 2010, No 81, pp. 253-264, ISSN 0209-2689.
статия Драганов И., Д. Господинов, Р. Радев. Числено моделиране на охлаждането на медна сфера.// Топлотехника, 2017, брой ?, стр. (под печат)
статия Драганов И., К. Кръстев. Моделиране на напрегнато-деформираното състояние на корпус на лагерен възел чрез метода на крайните елементи и изследване възможностите за модифицирането му.// Механика на машините, 2010, брой 86, г. XVIII, стр. 29-32, ISSN 0861-9727.
статия Драганов И., М. Тодоров. Равнинен винтов краен елемент с четири възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2012, брой 51, серия 2, стр. 53-58, ISSN 1311-3321.
статия Драганов И., Р. Милков, А. Пухлев. Методика за тензометриране на стрела и шаси на контейнеран товарач.// Механика на машините, 2018, брой ?
статия Драганов И., Ю. Ангелов, С. Милева. Числено моделиране и оптимизация на сгъваем метален палет.// Механика на машините, 2017, брой 1, стр. 22-26, ISSN 0861-9727.
статия Драганов, И. Влияние на подема на винтовата линия върху точността на решението при анализ на винтови тела по методa на крайните елементи.// Механика на машините, 2011, брой 93, г.XIX, к, стр. 55-60, ISSN 0861-9727.
статия Драганов, И. Винтов краен елемент с осем възела.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2011, брой 50, с. 2, стр. 33-37, ISSN 1311-3321.
статия Драганов, И. Моделиране на хоросановия слой в каменни мостове при анализ по метода на крайните елементи.// Научни трудове на Русенски университет, Машиностроителни технологии и механика, 2008, брой т.47, с.2, стр. 92-97, ISSN 1311-3321.
статия Станков Н., Ал. Иванов, И. Драганов. Изследване на напрегнато-деформираното състояние на комбиниран инструмент за обработване на резбови отоври.// "Машини, технологии, материали", 2010, брой 6, г. IV, стр. 60-62, ISSN 1313-0226.
доклад Draganov I. Numerically simulating the impact of hail in photovoltaic panel. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. (под печат), ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
доклад Драганов И. Симулиране на удар от лед чрез хидродинамика на гладките частици. В: Механика на машините 115, година ХХIV, книга 2, Варна, 2016, стр. 62-67, ISBN ISSN 0861-9727.
доклад Драганов И. Приложение на обемните черупкови крайни елементи при използване на техниакта Р1СР. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 2, Русе, 2016, стр. 56-62, ISBN 1311-3321.
доклад Драганов И., Ю. Ангелов. Числено моделиране и параметричен анализ на калибровъчна двуслойна ролка. В: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Пловдив, ТУ София, 2017, стр. (244-247), ISBN ISSN: 2367-8567.
доклад Драганов, И., Ю. Ангелов. Моделиране на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
доклад И. Иванов, Н. Пенкова, Д. Велчев, И.Драганов, В. Боздуганова, В. Илиев. Механични напрежения в стъклопакети при нестационарно топлинно натоварване. В: XXII Научна конференция с международно участие, Енергомашиностроителен факултет 2017, Том 1, Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, Созопол, 2017, стр. 207-214, ISBN 1314-5371.
доклад Иванов И., И. Драганов. Изследване и моделиране на нискоскоростен удар в ламинатно стъкло. В: Механика на машините 110, Варна, 2014, стр. 89-94, ISBN ISSN 0861-9727.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.